23.06.2023 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ozimé odrůdy pšenice a rez plevová

V letošním roce, podobně jako v tom předchozím, došlo během jarního období k silnému napadení ozimých odrůd pšenice rzí plevovou. Chladné a poměrně vlhké jaro poskytlo vhodné podmínky pro její šíření. S velkou intenzitou byly napadeny odrůdy náchylné i v roce 2022. V porostech se však na odolných nebo středně odolných odrůdách objevovaly i nespecifické symptomy související s vysokým infekčním tlakem patogenu. Projevovaly se zejména ve spodních patrech rostlin chlorotickými skvrnami, které měly charakter pruhů a byly doprovázeny roztroušenými chlorózami, jež postupně se stárnutím rostlin nekrotizovaly. Informuje o tom v časopise Úroda (7/2023) Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Opakující se silné výskyty rzi plevové souvisí podle autorky článku s přenosem urediospor patogenu na velké vzdálenosti, a to přirozeně vzdušným prouděním, ale zároveň i dopravou, pohybem člověka a zboží. Podstatná je i vysoká míra mutace ras z avirulence na virulenci, adaptace na různé klimatické podmínky, nové podmínky pro jejich přezimování a potenciální vytváření nových patotypů prostřednictvím sexuálního cyklu. V roce 2022 a 2023 se rez plevová znovu objevovala po celé republice ve větší míře než roky bezprostředně po epidemii, napadeny byly především pozdní a polopozdní odrůdy. K populační změně, tedy vzniku a šíření nových ras však, na rozdíl od epidemie v letech 2013–2016, nedošlo, jak dokládají aktuální celoevropské studie rozšíření ras rzi plevové.

Možnost výběru ozimých odrůd pšenice odolných ke rzi plevové je podle Mgr. Hanzalové poměrně široký, neboť se k nám dlouhodobě dostávají materiály ze západní Evropy. Tam je infekční tlak patogenu pravidelný a do šlechtění byly vybírány materiály s vyšší odolností. Podobná situace nastala i v České republice po epidemických výskytech rzi plevové v letech 2013–2016, kdy byly ze šlechtitelských programů i z doporučování náchylné odrůdy vyřazeny. Z hlediska pěstitele je však třeba při výběru odrůdy přihlédnout i k odolnosti k chorobám, které v přechozím roce nezpůsobily takové škody. Je tedy vhodné vybírat odrůdy s kombinovanou rezistencí ke rzem, nebo v kombinaci s odolností i k dalším houbovým patogenům, doporučuje autorka článku. Hodnocení odolnosti vůči chorobám jsou uvedena v Seznamu doporučených odrůd, který každoročně vydává ÚKZÚZ.

Kromě výběru odolné odrůdy je pro snížení budoucích potenciálních ztrát významná prognóza výskytu ve vegetační sezóně. Na jaře je třeba porosty sledovat a při výskytu prvních příznaků (kupek na listu) podle signalizace zasáhnout chemicky. Pro účinnost chemické ochrany je podstatné načasování aplikace. Při ní je třeba vzít v úvahu, že účinnost se snižuje, jakmile dosáhne choroba horních listů. Při vyšším infekčním tlaku a pěstování náchylných odrůd je účinný pouze opakovaný postřik, četnost postřiků se pak odvíjí od délky doby jejich účinnosti. Účinné a aktuálně povolené fungicidy lze najít v Registru přípravků na ochranu rostlin, uvádí dále Mgr. Hanzalová.

Více informací naleznete v červencovém vydání časopisu Úroda (7/2023).*

Úvodní fotografie: Rez plevová v polním infekčním pokusu Foto Alena Hanzalová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down