Ovlivnění vzcházivosti máku

Vzcházení a počáteční vývoj je pro mák jedno z nejkritičtějších období, kde se rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu pěstování. V posledních letech se k tomu přidává i zvyšující se rozkolísanost počasí, která nejistotu vzcházení dále prohlubuje. Cílem práce Ing. Jiřího Havla, CSc., a kol. z OSEVY vývoj a výzkum, s. r. o., provozovna Opava, bylo proto ověřit nejvhodnější opatření pro zlepšení vzcházivosti a počátečního růstu rostlin.

Mák silně reaguje na podmínky prostředí a to se projevuje i u ošetření osiva. Z výsledků vyplývá, že na každé lokalitě máku vyhovovalo něco jiného a reagoval odlišně. V Opavě se vliv ošetření osiva příliš neprojevoval, lepší výsledky byly v Červeném Újezdu. V Lešanech a Šumperku byly výsledky nepřesvědčivé, nejlepší varianty z jedné lokality na druhé lokalitě nedopadly dobře. Jednoznačně pozitivní reakce na všechna ošetření byla v Troubsku. Opatření pro zlepšení vzcházivosti porostu jsou tím účinnější, čím jsou pěstitelské podmínky pro mák horší. V dobrých podmínkách pro vzcházení máku jsou tato opatření účinná velmi málo anebo vůbec. Přesto je i tam použití takových ošetření opodstatněné, protože nelze dopředu vědět, jaké podmínky v konkrétní lokalitě v daném roce nastanou.*

Více informací naleznete v časopise ÚRODA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *