19.06.2023 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Otestovali vyhrané chmelnice na verticiliové vadnutí chmele

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje výsledky testování vybraných chmelnic v Žatecké pěstební oblasti na přítomnost verticilliového vadnutí chmele, včetně doporučení proti jeho šíření, a zároveň poskytuje nově využitelnou metodu detekce.

Na základě potvrzeného výskytu verticiliového vadnutí chmele (Verticillium nonalfalfae) v roce 2021 v Žatecké pěstební oblasti provedl ÚKZÚZ v průběhu roku 2022, za finanční podpory Národního akčního plánu (NAP) pro bezpečné používání pesticidů, mimořádný odběr a testování rostlin chmele v okolí známého ohniska výskytu na Lounsku. Cílem byla validace metod detekce původce této závažné choroby ohrožující český chmel. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

ÚKZÚZ odebral 408 vzorků ze 136 lokalit z oblasti s potvrzeným výskytem, a to celkem z výměry 259 ha v devíti katastrech. Zjištěno bylo 37 pozitivních lokalit, což odpovídá 28 % testované výměry; osm z devíti testovaných katastrů.

Analýzy vzorků prováděla Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ v Olomouci. Zaměřila se na testování přítomnosti původce verticiliového vadnutí chmele ve vzorcích zeminy, ve srovnání s metodou detekce z rostlin.

Výsledkem bylo vyvinutí nové metody přímé detekce dvou patogenů Verticillium nonalfalfae a Verticillium dahliae z půdy metodou real-time PCR. Metoda přímé detekce V. nonalfalfae z půdy umožňuje především dříve nedostupné testování pozemků před obnovováním či zakládáním chmelnic.

Zároveň došlo ke zpřesnění stávající metody detekce původce vadnutí – Verticillium nonalfalfae z rostlinných pletiv kultivací na živných médiích.*

Vzhledem k tomu, že v této chvíli není známa míra aktuálního rozšíření verticiliového vadnutí chmele v jednotlivých chmelařských oblastech ČR, ÚKZÚZ v rámci preventivních opatření nedoporučuje při hospodaření s organickou hmotou přemisťovat řádně nekompostované rostlinné zbytky chmele mezi jednotlivými chmelnicemi! 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down