29.03.2024 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ošetření komodit při napadení skladištními škůdci

Současný trend v oblasti skladování obilí jednoznačně směřuje do skladů farmářů. Tam je obilí uskladněno obvykle po sklizni několik týdnů až měsíců. Za tu dobu může dojít k napadení skladištními škůdci a jejich masivnímu rozmnožení, které v řadě případů může vést až k reklamacím při prodeji. V případě výskytu škůdců je důležité mít správné nastavení postupů dezinsekčních zásahů, které nejsou v mnoha případech snadné.

Jedním z hlavních důvodů je používání při restriktivním ošetření vysoce toxického plynu fosforovodíku, se kterým jsou spojena značná bezpečnostní opatření. Proto je důležité předcházet napadení skladištními škůdci a tyto restriktivní opatření používat jen v nejzazších možnostech, kdy vše ostatní selhalo.

Problém se skladištními škůdci

Skladované obilí je napadáno celou řadou druhů hmyzu a roztočů. Počty druhů ve skladech a mlýnech, dosahuje celosvětově více než 1660 druhů. Některé z nich jsou celosvětově rozšířeny. Důležité je, že tito škůdci způsobují nejen kvantitativní škody – hmotnostní ztráty způsobené žírem, ale také kvalitativní škody – např. snížení klíčivosti osiv, kontaminace alergeny a karcinogenními látkami atd. V praxi může vést například zkrmování vysoce napadeného obilí nebo šrotů těmito škůdci ke sníženému příjmu u hospodářských zvířat nebo až k zažívacím problémům.

Ve skladech v ČR se setkáme s celou řadou druhů těchto škůdců, ale některé druhy jsou dominantnější. Určitě mezi ně patří pilous černý, pilous rýžový, korovník obilní, potemník hnědý nebo lesák skladištní. Obzvláště rizikové jsou druhy, jejichž vývoj probíhá uvnitř obilek a je obtížné včas tyto škůdce odhalit. Přestože v obilí nejsou detekovány žádné nálezy dospělců, může řada obilek již obsahovat vývojová stadia. Ta nelze při dalším zpracování odstranit a stávají se součástí vyrobené mouky nebo šrotů. Proto je u těchto druhů důležitá včasná detekce a také vhodné ošetření, které zamezí pokračujícímu vývoji a napadení dalších zdravých obilek. Zanedbáním této skutečnosti již nelze napravit vzniklé škody.

Ošetření napadeného obilí

Pokud dojde přes všechna preventivní opatření k výskytu a namnožení škůdců v uskladněném obilí, je nutné začít jednat a neodkládat řešení na dobu před vyskladněním nebo na to, jestli odběratel při vzorkování škůdce odhalí. Pokud jsou odhaleni v napadeném obilí pilousi nebo korovník, je jedinou možností provést fumigaci neboli plynování. Jedná se o použití vysoce toxických plynů, které mají schopnost penetrovat do obilek a usmrtit vývojová stadia, která se vyvíjí uvnitř. Ovšem i v tomto případě je důležité dbát na dodržení základních podmínek, mezi které patří zejména vhodná teplota, dodržení délky expozice a dostatečná koncentrace plynu. Bez dodržení základní podmínek může dojít k výraznému snížení účinnosti nebo v krajním případě se účinnost bude blížit k nule. V takových případech je nutné včas odhalit neúčinnost a zajistit nápravné opatření – reklamaci ošetření.

Ing. Radek Aulický, Ph.D., doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Tým ochrana zásob před skladištními škůdci

Fotografie: Kulatá tableta přípravku Phostoxin tablety s ú. l. fosforovodík Foto Radek Aulický

Celý článek najdete v časopisu Farmář č. 4/2024.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down