Organická hmota v půdě očima zemědělce

Velké civilizace vznikaly od pradávna v místech, kde byla zaručena obživa obyvatel, to znamená v místech s dostatkem kvalitní půdy. Půdu je proto třeba považovat za klíčový faktor rozvoje lidstva. Je nutné ji chránit a péči o půdu diferencovat na kvantitativní a kvalitativní. Proč jsou organicky hnojené půdy úrodnější, vysvětlují ve svém příspěvku v časopise ÚRODA prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c., a prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně.

V článku mimo jiné uvádějí, že půdy pravidelně hnojené organickými hnojivy (jejich působení je většinou pozvolnější a dlouhodobé) jsou úrodnější z několika důvodů: mají lepší strukturu – v půdě se tvoří nasycené humáty vápenaté, které podporují v půdě tvorbu vodostálých agregátů a jsou nepohyblivé, mají lepší fyzikální vlastnosti, snáze se obdělávají, jsou záhřevnější – mají vyšší tepelnou kapacitu (rychlost zahřívání půdy). Rychleji se zahřívají půdy s vyšším obsahem organických látek. Mají správný vzdušný a vodní režim – lépe přijímají vodu a jsou vododržné, lépe zadržují živiny – mají dobře vyvinutý půdní sorpční komplex, mají vysokou pufrovací schopnost – jsou odolnější k výkyvům pH, umožňují lepší využití živin rostlinami, jsou biologicky aktivní. Z hlediska kvality produkce mají schopnost imobilizovat cizorodé látky a bránit tak jejich vstupu do rostliny.

Půdní organická hmota svým mnohotvárným a pestrým účinkem podle autorů příspěvku jistě právem zasluhuje nejvyšší pozornost zemědělců a je právem považována za jeden z hlavních prvků potenciální půdní úrodnosti.*

Celý článek si lze přečíst v dubnovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *