11.04.2022 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Optimalizace výživy kukuřice při technologii strip-till

V rámci probíhajícího projektu Spolupráce v operační skupině „Vysokomýtské synklinály“, sdružující sousedící zemědělské subjekty v Pardubickém kraji a vybrané výzkumné a poradenské instituce, byly ověřovány inovace půdoochranné technologie pásového zpracování půdy strip-till pro pěstování kukuřice.

Tématem se v Úrodě č. 3/2022 zabývá spolu s dalšími autory Ing. Tomáš Javor, DiS., AGROEKO Žamberk spol. s r. o. Připomíná, že technologie strip-till po implementaci v operační skupině potvrdila vysokou 70–80 % účinnost v omezování vodní eroze půdy. Používání technologie se úspěšně rozšiřilo pro velmi dobrou plošnou aplikovatelnost, pracovní a materiálové úspory a pro snadnější plnění standardů DZES. Ověřování technologie bylo důrazně zaměřeno na vývoj a optimalizaci postupů souběžného lokálního hnojení digestátem a kejdou v kypřených pásech, které limitovalo pěstitelské výsledky kukuřice.

Po implementaci regionálních výsledků byly sestaveny doporučené postupy a parametry používání uznatelné půdoochranné technologie strip-till se zlepšenými účinky v produkci a kvalitě píce a zrna pro výživu skotu.

Kukuřice setá zaujímala v předešlém roce pěstební plochu více než 330 tis. ha půdy. Je plodinou s nízkou ochrannou funkcí (NOF) pro půdu, protože z hlediska produkce a její kvality je výhodné pěstování v roztečích řádků o normované šířce 75 cm. Plánování osevního sledu s kukuřicí proto vyžaduje na vymezených erozních pozemcích v evidenci zemědělské půdy (v systému LPIS ČR) implementaci obecného nebo specifického zabezpečení pozemků proti vzniku eroze, a tím omezení nevratné degradace půdy (podmínka standardu DZES č. 5).

Specifickou půdoochrannou technologií je právě pásové zpracování půdy (strip-till) o šířce zpracovaných pásů do 30 cm. Je založeno na kombinaci aktivně zpracované a cíleně nezpracované části půdy, která má min. zastoupení 60 % z plochy pozemku. Součástí technologie strip-till je předchozí zajištění pokryvného mulče, tj. pokryvu povrchu půdy rostlinnými zbytky.

Technologie je vedena na seznamu uznatelných půdoochranných technologií v nařízení vlády č. 48/2017 Sb., v pozdějším znění. Z výčtu uznaných ochranných metod je provozně velmi dobře aplikovatelná a nachází efektivní využití také u větších prvovýrobců. Vlivem redukce zpracované plochy pozemků omezuje mimo eroze neproduktivní výpar vláhy a nadměrné biologické odbourávání organické hmoty (ztráty CO2).

Kromě nároků na protierozní ochranu půdy je kukuřice plodinou náročnou na výživu, systém hnojení a na kvalitu zpracování půdy. Vyvstalé poruchy ve výživě rostlin během vegetace z agrotechnických nedostatků snižují vedle produkce také minerální a nutriční kvalitu, což vede k nákladným korekcím krmné dávky zvířat komponenty z jiných zdrojů. Souběžné profilové hnojení do kypřených pásů předurčuje dostupnost živin pro kořenovou zónu a snižuje nároky na dávku hnojiv a vlastní operaci aplikace.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down