Optimalizace hnojení ozimé pšenice sírou pro výnos a kvalitu zrna

Možnost zvýšení výnosů a kvality zrna současných odrůd ozimé pšenice je limitována nedostatkem přijatelné síry v půdách zejména vlivem výrazně snížených atmosférických depozic síry.

V podmínkách téměř plošného, velmi malého obsahu přijatelné vodorozpustné síry (SH2O) v půdě, založili odborníci z České zemědělské univerzity v Praze polní pokusy se stupňovanými dávkami síry, a to 0, 15, 30, 45 a 60 kg/ha aplikovanými v hnojivu ESTA KIESERIT (20 % S). Aplikace síry ve fázi sloupkování (BBCH 31) se projevila zvýšením obsahu SH2O v půdě, zlepšením výživného stavu rostlin sírou a zvýšením výnosu zrna. Hnojení sírou také ovlivňovalo kvalitativní parametry zrna.

Konkrétní výsledky potvrdily, že hnojení sírou v převládajících podmínkách velmi malého obsahu SH2O v půdách je nezbytné výživářské opatření i pro ozimou pšenici, zvláště při plánovaném výnosu 8 t/ha a vyšším. Přihnojení sírou ve sloupkování se projevilo ve zvýšení výnosu v průměru o 9–30 % a v sušším roce 2016 zvyšovalo obsah dusíkatých látek v zrně.

Více informací přinese březnové vydání časopisu Úroda v článku autorů Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze a AGROEKO Žamberk spol. s r. o.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *