06.06.2024 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrůda do všech půdních a klimatických podmínek

Ozimá řepka je v našich podmínkách plodinou s nejdelší vegetační dobou. Za tuto dobu musí odolávat velkému množství nepříznivých klimatických vlivů, tlaku škůdců a chorob. Za zvládáním těchto podmínek rostlinami a dosažení vysokého výnosu semen stojí dlouhodobá práce šlechtitelů.

Firma KWS se snaží přinášet zemědělcům produkty s co nejvyšší přidanou hodnotou. Odrůda s předpokladem vysokého výnosu vzniká výběrem daného genotypu. Výběr a testování odrůd se provádí na mnoha místech v Evropě, např. v jižní Evropě na suchovzdornost a v Rusku na mrazuvzdornost. Cílem je vybrat odrůdy, které jsou stabilně výnosné kdekoliv, kdykoliv a v jakýchkoli podmínkách.

S hybridní odrůdou HOSTINE se k vám dostává nová genetika s příslibem vysokého hektarového výnosu. Výnosovost nám ukázal nejen v poloprovozních pokusech, ale od loňského roku i na pozemcích našich pěstitelů bez ohledu na rajonizaci a vliv ročníku. HOSTINE má díky použitému systému šlechtění a starostlivému výběru rodičovských komponentů zvýšenou pevnost šešulí. Vyšlechtěná S-POD funkce neboli snížená pukavost šešulí pomáhá pěstitelům při sklizni. Zamezuje samovolnému vypadávání semen a tím umožňuje sklidit veškerá narostlá semena. Zvýšená pevnost se projevuje hlavně v kritickém období, kdy se porosty řepky nepodaří sklidit včas, jsou v plné zralosti a vystavené nepříznivým povětrnostním podmínkám (silnému dešti a prudkému větru).

Charakteristickou vlastností je u HOSTINE mimořádně dobrý zdravotní stav, který umožňuje potřebný odběr živin až do sklizně. Přítomností genu RLM 7 dosahuje nadprůměrné odolností vůči verticilliu a sclerotinii. Obě tyto choroby můžou v případě napadení rostlin řepky snížit výnos až o desítky procent.

Verticillium jsou půdní houby, které napadají rostliny jen za určitých podmínek. První příznaky napadení se objevují v květnu. Patogen infikuje řepku přes kořeny a šíří se v celé rostlině. Ve spodní třetině stonku se tvoří dlouhé oválné, šedé, nahnědlé skvrny. Pletivo v místě napadení může být lehce vpadlé. Napadení se šíří vzhůru, přechází na postranní větve. Při systémovém napadení jsou rostliny výrazně zpomaleny v růstu. Listy žloutnou a usychají, někdy jen z poloviny listové čepele, stonek také zasychá, patrné jsou vystouplé cévní svazky, které jsou na řezu tmavé. Silněji napadené rostliny předčasně dozrávají. Kořeny postupně trouchnivějí a tvoří se na nich černá mikrosklerocia. Největší škody vznikají ve vlhkých letech na těžších půdách, kdy je půda v červnu trvale mokrá a kořeny trpí nedostatkem vzduchu.

Sclerotinia neboli hlízenka obecná má celou řadu hostitelů. K infekci dochází v období květu nebo odkvétání, nejčastěji v místě, kde se vlivem vlhkosti přilepí opadávající květní lístek ke stonku. První známkou napadení jsou protáhlé, vodnaté skvrny na hlavním stonku, které rychle šednou. V místě napadení je uvnitř stonku bílé vatovité mycelium houby, s nepravidelnými tělísky – sklerocii, která mohou být velká i okolo 1 cm. Silně napadené stonky se lámou. Obdobné příznaky bývají i na postranních větvích. Postupně dojde k odumření stonku nebo i kořene, rostliny zasychají a nouzově dozrávají. Zdrojem napadení je nejčastěji půda, kde sklerocia mohou přežívat až 10 let. Ochranou je dodržování osevního sledu, trvalá likvidace brukvovitých plevelů a aplikace fungicidů v období začátku kvetení až do plného květu.

Další přidanou hodnotou je tolerance proti viru žloutenky vodnice (TuYV). Díky ní bude obsah viru u této řepky i ve vysoce napadených oblastech srovnatelný s obsahem jiných rezistentních odrůd dostupných na našem trhu. Virus žloutenky vodnice je patogen, způsobující chorobu – virovou žloutenku vodnice. Je považován za nejvýznamnější patogen ozimé řepky, který způsobuje výrazná poškození a výnosové ztráty na produkci řepkového semene. Žádná odrůda nemůže mít vysoké výnosy, pokud není tolerantní k viru TuYV, anebo pokud by virus měl významný vliv na výnos.

HOSTINE je plně restaurovaná odrůda typu OGURA, která má jistotu opylení a tvorby semene a výnosu.

Mezi důležité vlastnosti této odrůdy patří nadprůměrná odolnost poléhání a vynikající zimovzdornost. Je vhodná do nových technologií zakládání porostů. Z důvodu vitálního růstu na podzim doporučujeme aplikaci regulátoru růstu v 4. listu.

HOSTINE dosahuje i vysoké úrody semen, což dokázal v registračních zkouškách ÚKSÚP, kde se stal 5. nejúrodnější odrůdou za průměr let 2019–2020. Těchto skvělých výsledků dosáhl v tvrdé konkurenci nejnovějších odrůd konkurenčních společností, přičemž jeho průměrná úroda byla 5,1 t/ha. Schopnost dosahovat vysoké úrody potvrdil i 4. nejvyšším výnosem v pokusech SPZO SK.

HOSTINE se vyznačuje i vysokým obsahem oleje. Už v 1. roce testování ÚKSÚP dosáhl o 3,5 % vyššího obsahu oleje a v druhém roce o 1,6 % oproti průměru zkoušených odrůd. V provozních pokusech na Slovensku v roce 2021 se jeho průměrný obsah oleje vyšplhal na rekordních 43,7 % a v roce 2022 až na 44,7 % při 8% vlhkosti.

HOSTINE se zároveň stal nejolejnatější odrůdou ve svém sortimentu v nezávislých pokusech SPZO SK v sezóně 2020–2021. Kombinace vysoké úrody semen a vysokého obsahu oleje jej předurčuje do všech půdních a klimatických oblastí pěstování řepky v ČR.

Tato odrůda je výnosový gigant, který překonává dosavadní řepkovou špičku v ČR. Je vhodný do vysoké intenzity agrotechniky, kde bude využit jeho výnosový potenciál.*

Ing. Stanislav Zelený,

regionální obchodní zástupce,

KWS Osiva s.r.o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down