19.04.2017 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odolnost pšenice špaldy k houbovým chorobám

Odolností k chorobám (rzi, sněť mazlavá a fuzariózy klasu) se u 80 odrůd ozimé formy pšenice špaldy v současné době zabývá projekt 7. rámcového programu EU HealthyMinorCereals, jehož cílem je zvýšení produktivity, odolnosti, kvality a adaptibility opomíjených druhů obilnin. Česká republika je jednou ze tří zemí, kde je hodnocen tento soubor materiálů. Paralelně probíhají hodnocení i v Rakousku a ve Švýcarsku.

V současné době jsou k dispozici výsledky dvouletého hodnocení rezistence k mazlavým snětem a rzem a jednoleté výsledky hodnocení rezistence k fuzarióze klasu.

Na základě hodnocení vykazovaly odrůdy Sofia 1 a Albin odolnost ke sněti mazlavé při výsevu vyloupaného i nevyloupaného osiva. Odrůda Sofia 1 současně jako jediná z celého souboru prokázala střední rezistenci ke rzi travní. Odolnosti ke rzem plevové a pšeničné jsou významně ovlivněny aktuálním výskytem fyziologických ras. Na základě zatím jednoletého hodnocení symptomů po umělé infekci Fusarium culmorum byly zjištěny poměrně velké rozdíly mezi zkoušenými odrůdami na úrovni symptomů v klasech. Ve srovnání s pšenicí setou bývá u špaldy zpravidla nižší výskyt mykotoxinu deoxynivalenolu v zrnu. Patrně k tomu přispívá plucha, která chrání zrno a která se odstraňuje až před zpracováním, zmiňují autoři výzkumu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v článku zveřejněném v květnovém vydání časopisu Úroda.*

Více informací přináší květnové vydání časopisu úroda v článku autorů Ing. Jana Chrpová, CSc., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down