Odlišné dávkování; nově do máku

Herbicid Command 4 EC, používaný především pro podzimní ošetření řepky, končí. Má ale již svého nástupce, kterým je Command 36 CS. Účinná látka zůstává stejná, jiný je ale její obsah (360 g/l) a formulace (CS – suspenze kapsulí). Pro praxi je také důležité, že se změnila dávka na hektar a rozsah plodin, do kterých je přípravek registrován.

Namísto původní, jednotně stanovené aplikační dávky 0,1 l/ha je nyní možné volit v rozpětí, které sahá podle plodiny od 0,125 do 0,25 l/ha. „Vyslyšeli jsme ohlasy z terénu, podle kterých by bylo dobré, aby dávka účinné látky clomazone na hektar mohla být za určitých podmínek vyšší. Protože se počátkem 90. let zaregistrovala jednotná dávka 0,1 l/ha, nebylo možné vyšší aplikaci doporučit. Nyní nabízíme rozpětí, které reflektuje jednak jiný obsah účinné látky a současně i variabilitu půdních podmínek. Na lehčích půdách by se dávka účinné látky měla blížit dávce obsažené v původnímu Commandu 4 EC. Kde je ale vyšší tlak plevelů a nebo těžší půda, je vhodné použít dávku vyšší,“ shrnuje Ing. Jan Valenta ze společnosti F&N Agro Česká republika, spol. s r. o. Spodní hranice dávky vzroste u ozimé řepky na 0,15 l/ha, stejně jako u brambor a hrachu. Novinkou v registraci je jarní řepka, kde se začíná na 0,2 l/ha a mák s 0,125 l/ha, v bobu již přípravek oproti minulosti není registrován, důvodem byly mizivé plochy této plodiny.
Co vedlo společnost k tomu, aby přípravek zaregistrovala i do máku? Na to opět odpovídá Ing. Valenta: „I když je tato plodina někdy považovaná za okrajovou, jsou oblasti kde má velký význam. Zvláště v současné době, kdy je problém s odbytem některých komodit, zejména obilovin, se mák se jeví jako vhodná alternativa. Ze zahraniční, například z Austrálie víme, že se clomazone do máku používá. Plodina je problematická v tom, že její konkurenceschopnost je na počátku vývoje malá. Nelze proto spoléhat jen na postemergentní ošetření. Command 36 CS se aplikuje do tří dnů po zasetí, doporučujeme kombinaci s přípravky na bázi chlortoluronu.“
Přípravek je také překlasifikován z hlediska toxicity, a sice na jeden z nejmírnějších stupňů – Xi: dráždivý. Přesto je samozřejmě i nadále nutné dodržovat všechny zásady platné pro práci s pesticidy. Nová formulace je celkově příznivější pro životní prostředí, nepodléhá klasifikaci ADR, je tedy bezpečnější při přepravě i skladování.
Také by ji mělo být snadné odlišit od případného falzifikátu, který do republiky pronikl před několika lety. Jiný vzhled bude mít podle sdělení firmy vlastní kapalina, tentokrát jde o hnědou suspenzi kapsulí. Mírně jiná bude etiketa, zmizí z ní barevný hologram.
Jak Ing. Valenta uvedl, Command 36 CS je již zaregistrován a jeho prodej byl zahájen v květnu, podzimní ošetření řepky však bude pro tento přípravek teprve skutečným startem. Distribuci jeho předchůdce, přípravku Command 4 EC, byla ukončena v souladu s rozhodnutím Státní rostlinolékařské správy k 30. dubnu s tím, že ho zemědělci mohou používat do konce září 2005.
Jaká bude cena nově formulovaného přípravku? „Command 36 CS se prodává v řadě států EU, cena stanovená pro Českou republiku se příliš neliší od cenové hladiny v okolních zemích. Nový Command 36 CS je na hektar o něco dražší, což je dána zejména novou, pokrokovou formulací. Při přepočtu na jednotku účinné látky se cena zvýšila o 10 %. Naše nabídka pro ošetření řepky bude zveřejněna již v červnu, a předpokládáme že zemědělce zaujme“ naznačil ing. Valenta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *