Od šlechtění k registračním pokusům

Polní pokusy v Troubsku byly zaměřeny na sortiment odrůd vybraných pícnin, energetické plodiny, plodiny pro opylovače, meziplodiny, pokusy s rostlinolékařskou tématikou – insekticidní a herbicidní ošetření různých druhů plodin. Předvedlo se i portfolio odrůd Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko a Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko.

Cílem každého polního dne je prezentovat činnost hostitelského pracoviště v co nejširší míře, vedle výzkumné činnosti se troubský ústav intenzivně věnuje i oblasti šlechtění. Návštěvníci polního dne zhlédli porosty všech 16 odrůd, které ústav vyšlechtil a v současné době vlastní. Jsou mezi nimi například z jetelovin čičorka pestrá, komonice, tolice, nová odrůda jetele panonského a některé další. Z neleguminózních odrůd pak bylo možno vidět parcely se slézem, žitem lesním, lesknicí kanárskou a dalšími druhy.

V rámci pořádané akce provedl Mgr. Tomáš Vymyslický návštěvníky i pícninářskou zahrádkou, která se nachází v areálu Výzkumného ústavu pícninářského a byla realizována v loňském roce.

Během prohlídek polních pokusů se návštěvníci mohli seznámit s celou řadou experimentů s geneticko-šlechtitelskou, rostlinolékařskou či agrotechnickou problematikou. Výzkumné pracoviště se ve svých výzkumných projektech a dalších aktivitách zabývá nejen pícninami, jak napovídá jeho název, škála pěstovaných plodin a prováděných pokusů je však mnohem širší. Řeší se například ověřování šesti odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství. Na tomto projektu se VÚPT podílí společně s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství v rámci projektu Bionet.

Další projekt Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží má za cíl zvýšit produkční potenciál zemědělských plodin a hospodářských zvířat, zavést nové metody, technologické postupy a systémy pro zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství a systémy hospodaření vedoucí k omezení negativního dopadu klimatických změn. V rámci pokusnické činnosti probíhá v Troubsku i řada registračních pokusů s insekticidy, u kterých se ověřují insekticidní přípravky proti zavíječi kukuřičnému. Pokusy s insekticidy mají ověřit účinnost insekticidního přípravku proti hmyzím škůdcům lesknice kanárské a fazolu obecného. Sleduje se i biologická účinnost herbicidů a řada dalších.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down