02.07.2024 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Od 1. července 2024 se mění pravidla nitrátové směrnice v ČR

Ve středu 12. června 2024 byla schválena novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Byla provedena pravidelná revize vymezení zranitelných oblastí a nastavena pravidla 6. akčního programu na období 2024–2028. Účinnost změn je od 1. července 2024. Informuje o tom zpráva VÚRV.

Novela (vydána ve Sbírce zákonů pod č. 193/2024 Sb.), platné znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb. se zapracovanými změnami i přehled hlavních změn je k dispozici zde.

Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského novela mimo vývoje kvality vod zohledňuje vývoj klimatických podmínek, používání nových technologií, poznatků výzkumu i monitoringu hospodaření v zemědělských závodech. Při její aktualizaci byly zahrnuty návrhy a připomínky zemědělské praxe.

Nově bylo navrženo 12 zranitelných oblastí dusičnany, zahrnujících celkem 40 katastrálních území. Mezi další změny patří zejména:

  • snížení limitů přívodu dusíku v hnojivech u některých plodin, zejména u ozimé řepky a jarních plodin,
  • posunutí začátku zákazu hnojení u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem o dva týdny, v reakci na klimatickou změnu a zvyšující se podzimní teploty,
  • možnost přímého vyvážení chlévské mrvy ze stáje k uložení na zemědělský pozemek, bez nutnosti meziskladování ve zpevněných skladech, při nižší spotřebě použitého steliva,
  • zjednodušení administrativy při výpočtu bilance dusíku, nyní povinné pouze pro podniky s více než 30 hektary orné půdy,
  • zvýšení ochrany zdrojů pitné vody zavedením požadavků na šetrné hospodaření v okolí ochranných pásem vodních zdrojů prvního stupně při pěstování širokořádkových plodin na svažitých pozemcích, při pěstování kukuřice po sobě a při uložení hnojiv na zemědělské půdě.

Uvedené změny mají vliv nejen na zemědělce hospodařící ve zranitelných oblastech, ale také na žadatele o agroenvironmentálně-klimatická opatření, ekologické zemědělství a celofaremní ekoplatbu při dodržování minimálních požadavků na používání hnojiv.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down