26.12.2018 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana porostů víceletých pícnin proti listopadům rodu Sitona

Listopasi rodu Sitona patří mezi hlavní hmyzí škůdce v počátečních vývojových fázích rostlin víceletých jetelovin. Vyšší intenzita výskytu a s tím spojená zvýšená škodlivost je na základě dlouhodobého sledování především u porostů vojtěšky seté, kdy téměř každý rok dosahuje míry prahu hospodářské škodlivosti. U ostatních pícnin záleží především na průběhů povětrnostních podmínek v období zvýšené zranitelnosti rostlin a míře zastoupení vhodných plodin v osevních sledech pro vývoj dospělců (např. rostliny z čeledi bobovité). Po zákazu tří neonikotinoidních účinných látek, které byly nedílnou součástí ochrany celé řady polních plodin, je nutno hledat vhodné alternativy ochrany proti hmyzím škůdcům, uvádějí ve svém článku zveřejněném v časopise Úroda Ing. Pavel Kolařík a Ing. Karla Kolaříková ze Zemědělského výzkum, spol. s r. o., Troubsko.

V roce 2018 byly na pokusných plochách Zemědělského výzkumu v Troubsku založeny maloparcelkové pokusy s cílem ověřit nové metody ochrany proti listopasům rodu Sitona u vzcházejících porostů vojtěšky seté a jetele lučního. Pro tyto účely vybrali autoři pokusu registrované mořidlo Sonido 400 FS, které je použitelné v kukuřici proti drátovcům rodu Agriotes. Dále byl pokus doplněn o foliární přípravky Decis Mega v dávce 0,25 l/ha a Biscaya 240 OD v dávce 0,3 l/ha. V polním pokusu bylo následně sledováno v předem stanovených termínech procento poškození listové plochy, počet napadených rostlin a případné negativní projevy na rostlinách – fytotoxicita. Dále byl sledován vliv foliární aplikace na výskyt dospělců listopasů v porostu vojtěšky seté jako vedlejší efekt při zásahu proti klopuškám z čeledi Miridae před květem semenné seče.

Podle autorů článku je foliární aplikace možná. Zasáhne však i další spektrum hmyzích druhů včetně užitečných a opylovačů, kteří se v zemědělské krajině vyskytují, a negativně tak tyto populace mohou ovlivnit. Testované insekticidní mořidlo vykazovalo velmi dobrou biologickou účinnost proti listopasům rodu Sitona. Lze tak uvažovat o jeho zařazení do systému integrované ochrany těchto plodin, předpokládají odborníci.*

Podrobné informace k výsledkům výzkumu přináší článek zařazený v lednovém vydání časopisu Úroda (1/2019, str. 49–51).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down