Ochrana brambor proti aktinobakteriální obecné strupovitosti

Aktinobakteriální obecná strupovitost brambor je onemocnění, které se v poslední době šíří z důvodu klimatických změn, a proto se dostávají do popředí otázky jeho omezení. Tradiční postupy zahrnovaly změny v zavlažovacím režimu, výběr odolnějších odrůd, snižování půdního pH nebo přídavky síranu amonného. Žádný z těchto postupů však onemocnění nepotlačí úplně a navíc se účinky mění podle každoročního průběhu počasí.

V pěti pokusech v letech 2012 až 2015 vyzkoušeli autoři pokusu omezovat obecnou strupovitost pomocí přídavků vybraných živin. Ukázali, že přídavky živiny, které se na dané lokalitě vyskytují v omezujícím množství, vždy snížily výskyt onemocnění. Domnívají se, že podobný postup je možný uplatnit na dalších lokalitách, ale je vždy potřeba provést detailní půdní analýzu k určení limitující živiny.

Postupy vedoucí ke snížení výskytu obecné strupovitosti na dané lokalitě zahrnují:

  • Stanovení celkových a dostupných živin.
  • Analýzu určující prvek nebo prvky, které jsou v minimu.
  • Výběr vhodného způsobu a dávky pro aplikaci vybraného prvku.*

Kompletní informace naleznete v článku autorů RNDr. Markéta Ságová-Marečková, Ph.D.,1 Ing. Václav Krištůfek, CSc.,2 doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.,3 Ing. Jan Kopecký, Ph.D.,1 1Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, 2Ústav půdní biologie, Biologické centrum AVČR , 3Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v březnovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down