Ochrana a zvyšování kvality půdy

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko a Agrolab, spol. s r. o., Troubsko, uspořádaly cyklus odborných přednášek pro zemědělskou praxi.

Cílem prvního cyklu nazvaného Ochrana a zvyšování kvality půdy bylo přiblížit význam ochrany půdy proti vodní erozi prostřednictvím využití meziplodin a vhodného zpracování půdy v různých klimatických podmínkách, které by zamezilo další degradaci půdy. Účastníci se v rámci akce dozvěděli i řadu informací o významu úhorů, pícnin na orné půdě i fytoremediaci. V rámci akce se řešil i vliv digestátu na půdní prostředí.

Expertní služby pro zvýšení úrodnosti polí a zvýšení efektivnosti zemědělského podnikání přiblížila Mgr. Volanková.*

Další informace přineseme v některém z nejbližších čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *