03.04.2017 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana a zvyšování kvality půdy

Cílem první z cyklu odborných přednášek určených pro zemědělskou praxi nazvané Ochrana a zvyšování kvality půdy, zdroje pícnin a opylovači bylo přiblížit význam ochrany půdy proti vodní erozi. Účastníci akce se dozvěděli také o využití čmeláků a dalších opylovačů v zemědělství.

„Erozně ohrožených území je přibližně 40 % a jejich podíl stále stoupá. Hlavní příčinou vodní eroze je špatné hospodaření, kdy dochází k poklesu organické hmoty v povrchové vrstvě jednotlivých půdních typů. Problémem jsou i nevhodné osevní postupy s nesprávným střídáním plodin. Často se hnojí pouze minerálními hnojivy. Do osevních sledů se nezařazují jeteloviny,“ zdůraznila Ing. Barbora Badalíková z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko a vysvětlila, jaký to má dopad na vlastnosti půdy.

V další části své přednášky upozornila na nedodržování zásad osevních postupů. „Převažují obilniny s negativním dopadem na strukturu půdy. V osevních postupech je vyšší podíl zastoupení kukuřice a řepky. Chybí zastoupení organicky hnojených okopanin. Problematiku úhorového hospodaření nastínila Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D., z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko. V roce 2016 zabíral v České republice úhor a neosetá orná půda 1,2 % orné půdy, tedy přibližně 30 tisíc hektarů.

Využití čmeláků

Mgr. Olga Komzáková, Ph.D., ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., srovnala včelu medonosnou s čmeláky a samotářskými včelami. Čmeláci jsou schopni létat za nižší teploty než včely a za podmračeného počasí. Orientují se i ve velmi omezeném prostoru (skleníky, fóliovníky, izolátory ke šlechtění rostlin). Jsou schopni opylovat prakticky všechny pylodárné rostliny. Je možné je chovat celoročně. K opylování lze tvořit malé oddělky s plodem a několika dělnicemi, využít lze i samotné samce. Nespornou výhodou je, že jsou méně agresivní než včely. Za negativa naopak považuje to, že čmeláci netvoří tak početné rodiny jako včely, jsou náročnější na chov a netvoří velké zásoby medu. Čmeláky z laboratorních chovů lze využívat v sadech, v semenářských porostech, ve sklenících s paprikami a rajčaty nebo při šlechtění nových odrůd.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down