Ocení zadržení vody v půdě

Příznivé působení stroje nebo technologie na půdní vlastnosti vedoucí ke zlepšení retenční funkce půdy letos na veletrzích Techagro, Silva Regina a Biomasa získá vlastní cenu.

Bude se jednat o plaketu, která ponese název Soil water retention friendly a budou se o ni moci ucházet exponáty přihlášené do soutěže Grand Prix. Akciová společnost Veletrhy Brno o tom informovala v tiskové zprávě. Dodává, že toto rozšíření soutěže je reakcí jednak na stále se zhoršující vlastnosti půdy nejen v České republice, jednak na globální klimatickou změnu a z ní plynoucí změny v rozložení srážek. Tyto změny se projevují mimo jiné v delších obdobích sucha a v častějším výskytu přívalových srážek. Ke zmírnění těchto důsledků pomůže právě půda, která je schopna zadržet co největší množství vody. Proto bylo do soutěže Grand Prix zařazeno udělení plakety Soil water retention friendly, které pomůže stroje a technologie zlepšující retenční vlastnosti půdy zvýraznit.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *