Ocenění za přínos zemědělským vědám

V aule Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se konalo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd (ČAZV). Hlavním tématem byl rozvoj českého zemědělského výzkumu a infrastrukturní nástroje pro jeho podporu. Odborná část řešila problematiku rostlinolékařství a zdravých potravin. V průběhu jednání byla předána ocenění členům akademie, kteří se dlouhodobě významně podíleli na její činnosti.

Jednání pléna bylo zaměřené nejen na vyhodnocení činnosti ČAZV v minulém období, ale i na aktivity, které budou realizovány v období následujícím. Zúčastnili se ho členové České akademie zemědělských věd i významní hosté, zástupci senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a představitelé výzkumných ústavů a univerzit.

Součástí plenárního zasedání bylo i udělení čestných členství akademie a předání významných ocenění, prostřednictvím zlatých a stříbrných medailí České akademie zemědělských věd členům akademie, kteří se dlouhodobě významně podíleli na činnosti ČAZV v uplynulém období a přispěli k rozvoji vědního oboru, ve kterém působí.*

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Ocenění členové České akademie zemědělských věd v roce 2017

Odbor Zlatá medaile Stříbrná medaile
Odbor rostlinné výroby prof. Ing. Jan Křen, CSc. Ing. Jaromír Chochola, CSc.
Odbor rostlinolékařství prof. RNDr. František Kocourek, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.

Ing. Milan Zapletal, CSc.

Ing. Štěpán Kužma

Odbor živočišné výroby prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. d. h. c.
Odbor veterinárního lékařství prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

MVDr. Karel Kovařík

Odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.

doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.

doc. Ing. Alois Peterka, CSc.
Odbor potravinářské technologie a techniky prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin Ing. Inka Laudová
Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Odbor lesního hospodářství
Odbor pedologie Ing. Eliška Podlešáková, CSc.
Odbor vodního hospodářství prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc.

doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *