Objevte kouzelný svět našich trav

Jak praví staré indické přísloví: Tráva nám může být vzorem vytrvalosti a demokracie: čím více je kosena, spásána a pošlapávána či zaplevelována ba dokonce i ohněm spalována, tím větší je její síla a vůle k životu. Přes 260 návštěvníků se seznámilo v Zubří s expozicí okrasných, trávníkových, pícních i planých druhů trav. Hlavním cílem akce Kouzelný svět trav II bylo přiblížit široké veřejnosti a zejména studentům, zajímavý svět trav a práci vědců, kteří jej zkoumají z trošku netradičního pohledu.

Ve dnech 13.–14. září 2013 pořádala OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. ve spolupráci s OSEVOU PRO s. r. o., o. z. Výzkumnou stanicí travinářskou v Zubří (VST Zubří) druhý ročník dne otevřených dveří s názvem „Kouzelný svět trav II“. Téměř 260 účastníkům z řad škol, výzkumných pracovišť i široké odborné a laické veřejnosti byly prezentovány aktivity Výzkumné stanice travinářské a jednotlivých pracovišť s praktickými ukázkami.
Hlavním cílem bylo, aby se co nejvíce lidí nadchlo pro trávy a ocenilo jejich krásu a důležitost pro zahradu, pole i louku. Celá akce proběhla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky CZ 1.07/2.3.00/35.0013.

Pracoviště v Zubří zajišťuje neustále výrobu základního rozmnožovacího materiálu u 18 vlastních odrůd trav, dvou odrůd pohanky a lupiny bílé. „Pokračuje rovněž produkce šlechtitelského materiálu u novošlechtění pohanky obecné a jílku vytrvalého. Mezi nejznámější odrůdy vyšlechtěné ve VST Zubří patří jílek jednoletý Rožnovský, kostřava červená Zulu (dříve Valaška), kostřava luční Rožnovská, lipnice luční Zuzka, která byla registrovaná v roce 2011, ovsík vyvýšený Rožnovský, poháňka hřebenitá Rožnovská, psárka luční Zuberská, psineček veliký Rožnovský, nově registrované odrůdy jílku vytrvalého Zekol, Zelot a Zifer (registrován v roce 2013) a řada dalších významných druhů,“ prozradil Ing. Radek Macháč, Ph.D. ředitel Výzkumné stanice travinářské v Zubří.

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *