O výživářské a ekopokusy byl zájem

Na zkušební stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Jaroměřicích nad Rokytnou proběhlo minulý čtvrtek setkání k dlouhodobým výživářským pokusům a pokusu v ekologickém režimu. Souběžně založené ekologické pokusy na této zkušební stanici nabízí ojedinělou příležitost porovnání výsledků konvenčního hospodaření s hospodařením v režimu ekologického zemědělství.

Oblast výživy rostlin reprezentovaly tři pokusy: Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin, Ověření různých systémů organického hnojení a Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv. Letošní sledovanou plodinou jsou u všech výše jmenovaných zkoušek brambory odrůdy Adéla. Na pokusné ploše, která je v dusičnany zranitelné oblasti, byl rovněž k vidění lyzimetr, který slouží k dlouhodobému nepřetržitému sledování průsaku živin do půdy.

Právě zjišťování vlivu organických a minerálních hnojiv a předplodin na výnosy a kvalitu půdy prostřednictvím dlouhodobých výživářských pokusů přináší zemědělské praxi možnost upravit své postupy tak, aby zvýšila efektivitu a omezila negativní dopady na půdu a životní prostředí.

Akce se zúčastnili zástupci ministerstva zemědělství, včetně náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra, který ocenil možnost srovnání konvenčních a ekologických pokusů na jednom místě. Dalšími účastníky setkání byli i přední zástupci výzkumných ústavů, univerzit a zemědělské praxe a samozřejmě i odborníci našeho úřadu. Setkání se zúčastnili i zástupci zahraničních organizací bavorské LfL a z Rakouska Univerzita BOKU a partnerské AGES. Přítomní byli seznámeni se základními informacemi o zkušební stanici, její půdní charakteristikou a byly jim představeny dlouhodobé stacionární zkoušky, nejen teoreticky, ale i přímo na poli.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *