O registraci hybridů kukuřice

Tématem listopadového čísla časopisu Farmář je kukuřice. V úvodním rozhovoru jsme si povídali s Ing. Markem Povolným z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který má na starosti odrůdové zkušebnictví hybridů kukuřice. Podle něj lze za nejvýznamnější změnu ve zkoušení kukuřice od roku 2000 považovat postupné zavádění a rozšiřování parametrů hodnotících kvalitu silážních hybridů pro výživu skotu. Sem patří stravitelnost organické hmoty, obsah škrobu, obsah NDV, ADV, stravitelnost vlákniny (DINAG) a obsah energie (NEL).

Více si můžete přečíst v listopadovém čísle časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *