O huminových látkách mezi odborníky

Tradiční setkání české pobočky IHSS a dalších příznivců huminových látek se konalo ve spolupráci s Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně a společnostmi AMAGRO s. r. o. a Humatex, a. s., na konci minulého týdne v Hustopečích u Brna.

Jedna z důležitých probíraných otázek se týkala standardizace huminových výrobků, které jsou na trhu. Metoda, jež stanovuje jen oxidovatelný uhlík, používaná Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, není v současné době dostačující. Nově bude při registraci pomocných rostlinných přípravků s obsahem huminových látek (nebo při prodloužení registrace) důkazní břemeno ohledně obsahu huminových látek na straně firmy. Ta musí podle Ing. Jaroslava Houčka z ÚKZÚZ nejlépe metodou NMR (nukleární magnetická rezonance) huminové látky v produktech, kde jsou uváděny, prokázat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *