Nový širokospektrální fungicid do obilnin

Nový fungicid do obilnin Priaxor EC představila společnost BASF včera na konferenci v Plzni.

Zástupce společnosti BASF Ing. Ondřej Klap připomněl, že se jedná o přípravek zařazený do skupiny AgCelence, která zvyšuje výnos nad rámec běžných fungicidů.
Priaxor EC obsahuje účinné látky fuxapyroxad (75 g/l; označovaný jako Xemium) a pyraklostrobin (150 g/l; známý jako F 500). Registrována je dávka v rozmezí 0,75–1,5 l/ha, společnost BASF doporučuje používat dávkování 1 l/ha. Přípravek lze použít do ozimé pšenice, ozimého a jarního ječmene, ozimého žita a ozimého tritikale. Cílen je proti širokému spektru listových houbových chorob včetně padlí, rzí, rynchosporiové skvrnitosti, helmintosporiózy pšenice, braničnatky pšeničné či hnědé skvrnitosti ječmene. Aplikuje se v rozmezí BBCH 25–69. Ing. Klap konstatoval, že díky formulaci přípravku je zaručena účinnost i ve složitých povětrnostních podmínkách, přípravek totiž rychle proniká do listu, má schopnost adheze a díky tomu odolává smyvu. Podle Ing. Klapa má Priaxor EC bonusový účinek na choroby pat stébel.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody, podle informace společnosti BASF ale má být toto omezení do začátku sezóny zrušeno.
Etiketa přípravku uvádí, že se jedná o systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením. Účinná látka fluxapyroxad má vynikající preventivní a kurativní účinky. Silně inhibuje klíčení spor, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby). Účinná látka pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *