Nový ředitel Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o.

Ke konci roku 2012 ukončil své působení ve funkci jednatele – ředitele Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Ing. Slavoj Palík, CSc. Jeho nástupcem byl po 17 letech valnou hromadou společnosti zvolen Ing. Petr Míša, Ph.D. Změna ve funkci ředitele společnosti je součástí řízené generační a funkční obměny, která navenek souvisí i s přípravami na nové plánovací období EU a řadu odvíjejících se návazností. Stejně jako dosud bude stát nový jednatel – ředitel Ing. Míša v čele managementu dceřiných společností, tj. výzkumné organizace Agrotest fyto, s. r. o., a provozně-výrobní společnosti Agrotrial, s. r. o.

Ing. Palík touto cestou vyjadřuje upřímné poděkování za spolupráci všem partnerům, se kterými měl tu čest jednat. Ing. Petr Míša, Ph.D. je absolventem Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně ukončil také doktorandská studia. Úspěšně obhájil disertační práci na téma: Hodnocení setrvalosti modelových systémů rostlinné produkce.
Jako vědecký pracovník se Ing. Petr Míša, Ph.D. zabývá problematikou pěstebních technologií obilnin a hodnocení systémů rostlinné produkce. Od roku 2005 zastává funkci jednatele firmy Agrotest fyto, s. r. o. (dceřinné společnosti Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o.).
Od ledna 2013 se tedy v kontaktech na vedení Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž,
s. r. o., laskavě obracejte na adresu:
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.
Ing. Petr Míša, Ph.D., jednatel – ředitel
Havlíčkova 2787/121
767 01 KROMĚŘÍŽ
e-mail: vukrom@vukrom.cz, misapetr@vukrom.cz
telefon: 573 317 111, 573 317 109

Připraveno podle tiskové zprávy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *