05.03.2017 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novinky v oblasti huminových látek

V Hustopečích u Brna proběhlo tradiční setkání české pobočky IHSS (International Humic Substances Society). Jde o sdružení, které se zabývá problematikou huminových látek. Na trhu je řada pomocných přípravků, které obsahují huminové látky se zlepšujícími účinky na půdu nebo přímo na rostliny.

První diskusní blok byl věnován konkrétním zkušenostem a metodikám. Nejprve vystoupil Ing. František Muška, Ph.D., z Brna, který označil loňský rok za rok paradoxů s tím, že na vysočině bylo málo srážek a naopak na Znojemsku, Břeclavsku a Hodonínsku se vyskytly vysoké úhrny srážek. Dále informoval o možnostech stanovení optimálního termínu aplikace huminových látek využitím originální metodiky jeho otce, kterou úspěšně používá a rozvíjí v jiných oblastech zemědělské praxe, například v boji proti škůdcům.  Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., prezentoval příspěvek věnovaný frakcionaci humusových látek lesních půd v centrální části Drahanské vysočiny. Následovala prezentace Bc. Václava Rypla z plzeňského pracoviště Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který informoval o brzkém vydání normy ISO (CD 19822) upravující stanovení huminových a fulvinových kyselin v huminových výrobcích, která bude převzata do České republiky. RNDr. František Novák,CSc., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze informoval o využití FTIR spektroskopie ke kvantitativní i kvalitativní analýze huminových látek. MVDr. Alena Lorencová, Ph.D., z Výzkumného ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno prezentovala možnost částečné náhrady vysokých dávek oxidu zinečnatého humátem sodným (HNa) v profylaxi poodstavových průjmů u selat způsobených enterotoxigenními kmeny E. coli. Kromě zachování příznivých účinků na zdravotní stav selat byla pozorována zejména u diety s obsahem HNa výraznější redukce relativního zastoupení E. coli ve výkalech a vyšší zastoupení prospěšných laktobacilů než u neošetřené skupiny selat. Jako další vystoupil Ing. Stanislav Jánošík ze STIMAP, s. r. o., který představil přítomným základní druhy ošetření plodin v jednotlivých vegetačních fázích. Odpolední program zahájil Ing. Jaroslav Záhora, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně příspěvkem Význam organické hmoty pro dostupnost fosforu v půdě. Lubomír Rákos, ředitel společnosti Amagro, s. r. o., krátce představil novinky uváděné na trh. O jedné z nich, preparátu Phytocare vyráběném francouzskou firmou Tribo Technologies, poté přednášel Uwe Böhm z Agrostim Biotechnologieprodukte GmbH, Německo. Preparát obsahuje vápník v mikronizované formě, která se ve spolupůsobení s huminovými látkami ukazuje jako účinná i v boji proti mykózám. Jako poslední vystoupil Ing. Vojtěch Enev, Ph.D., z Vysokého učení technického v Brně, který charakterizoval komerční lignohumát takzvanou ruskou metodou.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down