16.02.2022 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové technologie umožňují šetrné hospodaření

Půdoochranné postupy při pěstování zemědělských i zahradních plodin v současnosti představují nutnost. Erozní činností je na našem území ohrožena více než polovina orné půdy a situace se stále zhoršuje. Proto se hledají nové technologie, které by erozi podstatně zmírnily při dosahování srovnatelných výnosů jako při klasickém způsobu pěstování.

Na nové půdoochranné postupy při pěstování kukuřice, brambor, cukrovky a zeleniny byl zaměřen online seminář, který proběhl pod patronátem Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni (VÚRV). Přítomné uvítal Ing. Pavel Růžek, CSc., z pořadatelské organizace, který také celou akci moderoval.

Na semináři se mimo jiné diskutovalo o udržitelnosti současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a probíraly se inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách klimatu. Také se řešily agrotechnické postupy šetrné k životnímu prostředí a zlepšující hospodaření s vodou, uhlíkem a živinami v půdě.

V mnohých přednáškách zaznělo, že vše souvisí s půdou a s hospodařením s vláhou. S vodou se musíme naučit hospodařit a zadržet ji v půdě. Na jaře se opakovaně objevují přísušky, zatímco v létě stále častěji přicházejí přívalové deště způsobující erozi.

Podrobné informace ze semináře přináší článek Ing. Hany Honsové, Ph.D., v březnovém vydání časopisu Úroda (3/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down