Nové technologie pěstování silážní kukuřice se zúrodňovacím účinkem na půdu

Kukuřice setá (Zea mays L.) je plodinou původem z teplých oblastí s hlubokou půdou s dobrými vzdušnými, vláhovými a živinnými poměry. To jí umožňuje produkci velkého objemu nadzemní biomasy. Se změnou průběhu počasí v posledních letech, s rozšiřujícím se zhutňováním a snižováním obsahu přístupných živin v půdě se dostavuje kolísání produkce a kvality píce. Možnosti, jak stabilizovat produkci kukuřičné siláže a zároveň intenzivněji pečovat o úrodnost a ochranu půd, nabízí inovativní technologie.

Ing. Tomáš Javor, DiS., ze společnosti AGROEKO Žamberk spol. s r. o. se v Úrodě č. 4/2018 spolu z dalšími autory zabývá možností, jak eliminovat zhutnění (kompakci) půdního profilu s využitím minimalizačního zpracování půdy hlubokým dlátovým a také profilovým hnojením a meziřádkovou kultivací
V závěru konstatují, že se vyvíjená minimalizační technologie hlubokého zpracování půdy pro kukuřici projevila příznivěji ve výnosu a kvalitě píce v porovnání s orbou nebo dosavadně uváděnými mělkými bezorebnými technologiemi. V pokusech v roce 2017 poskytla kukuřice po hlubokém dlátovém kypření do hloubky 40 cm zvýšení výnosu píce v průměru o 28 % a výnosu energetické složky škrobu v průměru o 24 % oproti orbě do hloubky 26 cm.
Navazující vyvíjená technologie profilového hnojení půd fosforem do aplikačních rýh se stimulačním účinkem na kořenovou soustavu poskytla zvýšení výnosu píce v průměru o 29 % a škrobu o 16 % oproti orbě.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *