Nové hybridy pro kvalitní siláž

Na více než čtyř stech hektarech pěstují v Zemědělském obchodním družstvu Blata Sedlec, v okrese České Budějovice kukuřici. Tato plodina je pro ně neméně důležitá jako ozimá potravinářská pšenice, sladovnický ječmen a také louky, které zaujímají čtvrtinu z celkových 3900 ha zemědělské půdy. Kromě na běžné provozní plochy vysévají v Sedlci kukuřici i na pokusný pozemek pro prezentaci hybridů firmy KWS. Letos jich je tam k vidění přes třicet.

Dny kukuřice KWS se konají každoročně na několika místech republiky podle regionů poradenské a obchodní služby KWS OSIVA, s. r. o., se sídlem ve Velkém Meziříčí. Jsou významnou součástí souboru informací, které tato firma svým zákazníkům – pěstitelům kukuřice – přidává k osivu moderních hybridů vyšlechtěných její mateřskou společností KWS MAIS GmbH.

Sklizeň kukuřice na siláž začala
Přestože stále klesají stavy skotu, kukuřice z našich polí nemizí. Díky nárůstu výnosového potenciálu se v posledních letech stala jednou z vysoce produktivních plodin. Zvláště ve výživě dojnic má kukuřičná siláž nezastupitelné místo. Jak ale v přednáškové části Dne kukuřice KWS v Sedlci uvedl Ing. Jaroslav Přikryl ze společnosti Medipharm, při sklizni a konzervaci kukuřice se stále hodně chybuje, což se projeví ve špatné kvalitě vyrobeného krmiva, nedobrém zdravotním stavu zvířat a následně v nepříznivé ekonomice výroby mléka.
Nejčastějším nedostatkem je nesprávné stanovení termínu sklizně. Jednou z metod, jejíž využití pro určení optimální sklizňové zralosti nabízí pěstitelům firma KWS OSIVA, s. r. o., je sledování sumy efektivních teplot. Ne vždy ovšem vše klape podle plánu. Sklizeň kukuřice a na ni navazující silážování je proces velmi náročný na organizaci práce. „Za příznivého podzimního počasí se sušina rostlin zvedá o půl procenta denně, a tak je vhodné začít sklízet raději o něco dřív než pozdě,“ upozorňuje Ing. Přikryl.

Dodržet technologickou kázeň
Pokud se nezdaří dostat kukuřici do silážního žlabu v optimální zralosti, ještě existují určité korekce. Má-li kukuřice nízkou sušinu a podzim pokročil natolik, že se sklizní nelze otálet, není možné řešit tento problém ani přemrznutím, ani přídavkem slámy obilnin, ale použitím přídavku mačkaného obilního zrna. Je-li naopak sušina příliš vysoká, doporučuje se přidat tekutou syrovátku, popřípadě okyselenou vodu, nebo melasu. Přidávání močoviny, které se v praxi někdy uplatňuje, je ovšem rizikové.
Při samotném silážování se podle Ing. Přikryla opakují především tři chyby. V silážované hmotě zůstane po nedostatečném dusání nebo nedodržení doporučené délky řezanky vzduch. Z pole se přiveze spolu s řezankou zemina, do siláže se dostane voda. Je-li silážní žlab navezen, je třeba jej pečlivě přikrýt. „Na udusanou silážní hmotu by měla přijít strečová fólie, na ni těžká fólie a tu je třeba zatížit pneumatikami, panely nebo pytli se štěrkem,“ zdůrazňuje Ing. Přikryl s tím, že přímo nešvarem, bohužel dosti častým, je osévání siláže.

Hybridy pro různé směry využití
Na pokusném poli v Sedlci je letos kukuřice zařazena po ozimé pšenici. „Pozemek jsme loni na podzim vyhnojili 35 tunami na hektar chlévského hnoje a k tomu přidali draselnou sůl a hyperkorn,“ říká Jaroslav Kümmel, agronom ZOD Blata Sedlec. „Na jaře jsme před setím aplikovali 0,4 tuny síranu amonného, při setí potom pod patu Amofos. Na provozních plochách vyséváme 90 tisíc zrn na hektar. Je to poměrně hodně, ale pokud bychom naseli méně a následoval by suchý rok, neměli bychom podle našich zkušeností siláže dostatek.“
Šlechtitelským cílem společnosti KWS je u kukuřice špičková kvalita hybridu. Lze ji shrnout do dvou oblastí – vynikající nutriční hodnota a vysoká odolnost proti houbovým chorobám. Nabídka je široká, je z čeho vybírat, každý hybrid má své specifické vlastnosti. V Sedlci provedli účastníky polního dne prezentačními parcelkami Ing. Miroslav Stropnický a Ing. Pavel Kožený. Jmenovat všechny představené hybridy by bylo nad rámec jednoho článku, a tak si všimněme alespoň několika. Podrobněji se budeme sortimentu hybridů kukuřice KWS věnovat v časopisu Úroda
Novinkou registrovanou v letošním roce je Calas. Jde o velmi raný dvouliniový hybrid (FAO Z 220/S 220). Vzhledem k vysokému podílu palic dává vysoce kvalitní, energeticky bohatou siláž. Dobře uvolňuje vodu ze zrna, a tak jej lze sklízet i na suché zrno. Shrnutí jeho předností je jasné: zdroj vysoce koncentrované siláže a nízké náklady při sušení zrna.
Cingaro je hybrid z evropského katalogu. Tento tříliniový plastický hybrid (FAO Z 230/S 230) překvapí rychlým počátečním startem, odolností vůči chladu a vysokým vzrůstem. I v Sedlci se potvrdilo, že jde o nejvzrůstnější hybrid z nabídky. Vyšší nasazení palic umožňuje operativně měnit výšku strniště. „Pokud potřebujete energeticky bohatou siláž pro vysokoprodukční dojnice, je vhodné jej sklízet na vyšší strniště,“ doporučuje Ing. Kožený. Pro pěstování na zrno se ale tento hybrid nehodí.
Dvouliniový hybrid z evropského katalogu Bellevue (FAO Z 240/S 240) byl loni v Sedlci poprvé a velmi se osvědčil. Je určen především pro pěstování na siláž v řepařské a obilnářské oblasti. Lze jej ale sklízet i na zrno.
Menuet (FAO Z 260/S 270) je nosný hybrid na siláž i na zrno. Byl registrován loni a letos se jeho pěstování hodně rozšířilo. Má erektivní postavení listů. „V posledních letech je ve šlechtění kukuřice trendem právě toto postavení listů. U kukuřice totiž výrazně ovlivňuje výši výnosu list pod palicí, na něj musí dopadat dostatek světla,“ vysvětluje Ing. Stropnický. Hybrid Menuet je tolerantní k půdním podmínkám, dobře se vyrovná s mělčí půdou a snáší sucho.
Dvouliniový hybrid Gavott (FAO Z 280/S 280), rovněž s erektivním postavením listů, ohromí vitalitou, vzrůstností a bohatým olistěním. Jde o novinku prodávanou na základě evropského katalogu. Je vhodný pro pěstování na kvalitní siláž v řepařské a obilnářské oblasti a mimořádně vhodný na vlhké zrno v řepařské oblasti. Byl testován v systémech obnovitelných zdrojů energie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *