Nová technologie pro kukuřici

Jména dvou hybridů kukuřice - Rivaldo a Lexxor - si určitě zapamatovali všichni účastníci veřejné sklizně kukuřice, kterou uspořádala v polovině září firma VP Agro, s. r. o, na pozemcích Zemědělské společnosti Sloveč, a. s. Rivaldo si budou spojovat s mlékem, Lexxor s novou dimenzí v ochraně kukuřice proti plevelům.

Kvalitnější siláž přináší více mléka

„Podívejte se: Rivaldo není hezký na pohled, je málo olistěný a vůbec …“ Tak začal představovat jednoho z hybridů kukuřice prezentovaných ve Slovči Ing. Milan Prokop z firmy VP Agro. „Jenže to, jak vypadá, není v tomto případě důležité. Jeho hlavní předností je velmi dobré ukládání škrobu do zrna, tedy vysoký výnos škrobu a tím energie. K tomu přistupuje dlouho zelená a zdravá rostlina, odolná vůči houbovým chorobám. Výsledkem je velmi kvalitní siláž s ideálním využíváním živin a následně vysoká produkce mléka a bezproblémový zdravotní stav stáda.“
Hybrid Rivaldo pochází ze šlechtění německé firmy KWS. Ta prodala práva na zastupování v Evropě francouzké společnosti R.A.G.T., kterou u nás zastupuje VP Agro. Původní šlechtitelský záměr předurčoval využití na zrno. V pokusech s výživou dojnic, které prováděl dr. Bernd Pieper na své farmě v Německu, zkrmování siláže vyrobené z tohoto hybridu výrazně zvýšilo užitkovost. A tak se začal pěstovat na siláž především v podnicích, kde mají chovy vysokoprodukčních dojnic. Na farmě dr. Piepera je užitkovost 12 00 litrů mléka na dojnici za rok a většinu plochy kukuřice na siláž zaujímá právě hybrid Rivaldo.
K výživářským přednostem přistupují i klady pěstitelské. Rivaldo má velmi rychlý počáteční vývoj, je plastický, a protože má málo zelené hmoty, dobře odolává suchu. Je ideální pro dvojí použití (siláž i zrno) v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti.

Jednodušší ochrana proti plevelům

Hybrid DK312, produkt šlechtění firmy R.A.G.T., je po tři roky nejpěstovanějším hybridem kukuřice na zrno ve Francii. I jej mohli účastníci veřejné sklizně kukuřice vidět mezi ostatními prezentovanými hybridy. Více než on sám vzbudil ovšem zájem hybrid Lexxor. Proč?
Lexxor je středně pozdní (FAO 300) zrnový hybrid kukuřice, jehož zvláštností je tolerance k cycloxydimu, účinné látce přípravku Focus Ultra, selektivního systémového postemergentního herbicidu firmy BASF. Nejde o cílenou genetickou modifikaci, ale výsledek klasického šlechtění, určitou jedinečnou formu hybridu DK312. Kombinace odolného hybridu a účinného graminicidu pomůže řešit problémy se zaplevelením porostů kukuřice zvláště jednoděložnými pleveli, na něž Focus Ultra velmi dobře účinkuje.
Hybrid Lexxor je registrovaný ve Francii a v Německu. U nás bude jeho osivo prodáváno v rámci evropského katalogu odrůd. Je vhodný pro pěstování na zrno v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Jeho přednosti jsou, kromě popsané tolerance k cycloxydimu, rychlý počáteční vývoj, pevný stonek, vysoký obsah škrobu a rychlé uvolňování vody ze zrna. Je to intenzivní hybrid, a proto vyžaduje vyváženou výživu a dostatek vody.

Do Slovče se jezdí každoročně

Již po jedenácté se letos sešli agronomové ze širokého okolí ve Slovči (mezi Nymburkem a Novým Bydžovem). Nenechali si ujít příležitost shlédnout nejen porosty kukuřice, která byla hlavním předmětem polního dne, ale i cukrovky a podívat se, jak pracují některé zemědělské stroje. Zajímali se také o hospodaření hostitelského podniku ZS Sloveč. Letošní výsledek v pěstování obilnin – průměrný výnos 8,5 t/ha – možná u někoho vzbudil závist, ale tak už to chodí nejenom v zemědělství.
Čas rychle běží a VP Agro se vyvíjí. Před 15 lety jeho pracovníci, ještě jako členové JZD Velké Přílepy, uváděli do praxe systémem pěstování kukuřice IKR Bábolná, nyní přicházejí společně s firmou BASF s novou technologií ochrany kukuřice proti plevelům. V prodeji osiv přidala společnost VP Agro ke kukuřici cukrovku (zastupuje firmu Delitzsch), slunečnici, řepku a obilniny (R.A.G.T.) a ve spolupráci s akciovou společností Česká osiva dodává komplexní sortiment osiv. Proto jsem si téměř jistá, že za rok uvidíme ve Slovči (předpokládám, že se tam opět sejdeme) zase něco nového.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *