Nová Společná zemědělská politika 2023+ a kontroly podmíněnosti

V návaznosti na předchozí systém podmíněnosti realizovaný do roku 2022 se stejně v novém období Společné zemědělské politiky (SZP) od roku 2023 váže plné čerpání podpor zemědělci na plnění základních podmínek z oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, které tvoří podmínky podmíněnosti. Plněním těchto podmínek je podmíněno poskytování přímých plateb, agroenvironmentálně-klimatických závazků (AEKO), plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC) a plateb na znevýhodnění specifická pro konkrétní oblasti (Natura 2000).

Základní podmínky podmíněnosti zahrnují povinné požadavky na hospodaření (PPH) podle 11 směrnic a nařízení EU a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES).

Pravidla podmíněnosti mají podle zvýšených environmentálních cílů nové SZP lépe zohledňovat výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu a novou strukturu environmentálních prvků SZP, a zajistit tak vyšší úroveň ambicí v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako jedna z kompetentních kontrolních organizací v rámci systému podmíněnosti zajišťuje úřední kontrolu nad dodržováním následujících zákonných norem.

  1. Směrnice EP Rady (ES) č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky o ochraně vod před znečištěním fosforečnany ze zemědělských zdrojů.
  2. Směrnice Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
  3. Nařízení EP a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky.

Podrobné informace se dočtete v článku Ing. Olgy Venerové, z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (Odbor kontroly zemědělských vstupů) v červnovém vydání časopisu Úroda (6/2023).*

Úvodní fotografie: Vhodně uložený hnůj na pozemku Foto archiv ÚKZÚZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down