Nová odrůda safloru bude z Troubska

Na polním dnu v katastru obce Troubsko nedaleko Brna mohli zájemci shlédnout nové odrůdy méně tradičních zemědělských plodin, nové šlechtitelské materiály safloru nebo možnosti rostlinolékařských opatření i využití meziplodin v protierozní ochraně. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r. o. Troubsko se také dlouhodobě zabývá studiem opylovačů, pro něž byl vytvořena i nová jednoletá směs postupně kvetoucích druhů.

Akci uspořádal koncem června na pokusných lokalitách v katastru obce Troubsko Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r. o. Troubsko (VÚPT) a Zemědělský výzkum, spol. s. r. o. Troubsko. Návštěvníkům byly prezentovány agrotechnické pokusy, dále představen sortiment odrůd vojtěšky nebo jednoletá směs pro opylovače Mája chráněná užitným vzorem či možnosti moderní výživy rostlin.
V průběhu polního dne byla představena činnost nejen Výzkumného ústavu pícninářského, ale i dvou dceřiných společností. Firma Zemědělský výzkum, spol. s r.o Troubsko byla do loňského roku nositelem výzkumného záměru financovaného Ministerstvem školství ČR, jehož jedním z výstupů je monografie Kapitoly z moderního pícninářství, která je také k dispozici v Troubsku. Druhou dceřinou společností je firma Agrolab, spol. s r.o., která nabízí svým zákazníkům široké spektrum chemických analýz rostlinného materiálu, půdy, vody a krmiv.

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *