Nová bezeruková odrůda hořčice bílé

Pěstování hořčice bílé pro produkci semene je tradiční součástí pěstování olejnin v České republice. V sortimentu byly dosud zastoupeny výhradně odrůdy domácího šlechtění, které patří podle našich zkušeností k nevýnosnějším odrůdám i ve srovnání se zahraničními materiály. Semeno hořčice obsahuje olej tradičního složení typického pro řadu rostlin z čeledi brukvovitých. Dominantní mastnou kyselinou je kyselina eruková, jejíž obsah se pohybuje kolem 40 % z celkových mastných kyselin. Kyselina eruková je z hlediska lidské výživy nežádoucí složkou potravy nepříznivě působící na kardiovaskulární systém.

To, že šlechtěním bylo docíleno změny složení oleje také u hořčice bílé a dominantní mastnou kyselinou v oleji nového typu odrůd se stala kyselina olejová obdobně jako u řepky olejky, uvádí ve svém příspěvku v dubnové Úrodě Ing. Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Hradci nad Svitavou. Dále popsal novou bezerukovou odrůdu  hořčice bíle Warta.

Warta je středně raná žlutosemenná odrůda určená pro pěstování na semeno. Rostliny jsou nízké, méně až středně odolné proti poléhání před sklizní. Výnos semene je nízký. Hmotnost tisíce semen je nízká. Obsah oleje v semeni je vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji s velmi nízkým obsahem kyseliny erukové. Nežádoucí výskyt šedých a jinak zbarvených semen je středně vysoký.

Registrace bezerukové odrůdy hořčice bílé dává do budoucna možnost vyrábět potraviny, jako jsou hořčičné pasty a podobně i v bezerukové variantě a je také výzvou k dalšímu šlechtění odrůd tohoto typu s lepšími hospodářskými vlastnostmi.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *