22.10.2023 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nektarodárné úhory a meziplodiny pro zlepšení stavu půdy

Ing. Petr Robotka ze společnosti PRO SEEDS s.r.o. na semináři ve Zbirožské a. s. hovořil o možnostech pěstování nektarodárných úhorů a zmínil podmínky týkající se úhorů v rámci nové SZP. Jak vysvětlil, úhory mohou plnit funkci krajinných prvků i ochranných pásů.

Pěstitelé mohou zvolit již zmíněné úhory nektarodárné, které představují závazek na jeden rok. Nelze je hnojit, aplikovat na ně kaly nebo přípravky na ochranu rostlin (POR). Nektarodárný úhor se nesmí sklidit ani spást, je ale možnost jej mulčovat na vyšší výšku, aby měly rostliny šanci opět obrůst. Jak Ing. Robotka připomněl, minimální období pro zajištění souvislého porostu na dílu půdního bloku (DPB) je požadováno podle kalendářního roku podání žádosti od 1. 6. do 15. 8., poté jej lze převést zpět na ornou půdu a hospodařit na něm. Společnost PRO SEEDS nabízí několik směsí z požadovaných tří a více druhů plodin pro založení jednoletého souvislého porostu nektarodárného úhoru.

Druhou možností je zelený úhor, ideální pro pozemky těžko dostupné, silně svažité a jinak problematické. Ten představuje závazek na dva a více let. Nelze jej hnojit, aplikovat na něj kaly nebo POR, nesmí se sklidit ani spást, ale lze jej mulčovat. V prvním roce udržování úhoru je možné po 15. 8. kalendářního roku porost zapravit a založit znovu, ve druhém roce po 15. 8. lze porost zapravit na zelené hnojení. Zelený úhor může tvořit 100 % travních druhů nebo může jít o směs s plodinami poutajícími vzdušný dusík (do 50 %).

Různé směsi

Ing. Robotka popsal několik možností nektarodárných úhorů. První směs obsahuje ředkev setou, lničku setou a řeřichu setou, které se vyznačují dynamickým růstem a rychlým zapojením porostu. Tím dokáže porost potlačit plevele a díky hlubokokořenícím plodinám zregeneruje i utuženou půdu. Bulvy ředkve olejné dorůstají až 40 cm po zhruba 90 dnech vegetace. Výhodou je navíc možnost vysetí směsi později, i na počátku května. Výsevek této směsi brukvovitých druhů je 6–8 kg podle druhu půdy. Uplatní se jak v sušších, tak ve vlhčích podmínkách a je vhodná před pěstováním ozimých obilnin. Další možností je využití jako meziplodinové směsi pro pozdní setí, tedy až v průběhu srpna i září.

Druhá směs pro nektarodárný úhor je tvořena hořčicí bílou, lničkou setou, mastňákem habešským, svazenkou vratičolistou a světlicí barvířskou. Zvolené druhy zajistí rychlé zapojení porostu a společně tvoří funkční a dlouze kvetoucí úhor s efektem pro zlepšení půdní struktury. Ing. Robotka vyzdvihl světlici barvířskou, která je atraktivní pro včely a díky dlouhému houževnatému kořenu zlepšuje strukturu utužené půdy, a mastňák habešský, jenž prospívá i v horší půdě. Je citlivý na mráz a rostliny po přemrznutí velice rychle uvolňují živiny do půdy. Výsevek činí 9 kg/ha. Třetí směs pro nektarodárný úhor obsahuje svazenku vratičolistou, jetel alexandrijský, který patří k nejrychleji rostoucím jetelovinám a má hluboké kořeny rozrušující strukturu půdy, jetel nachový, mastňák habešský a len setý. Výsevek činí 8 kg/ha. Tato směs s výrazným zúrodňujícím efektem i díky jetelovinám, jež do půdy fixují dusík, je vhodná pro časné setí již od konce března. Snáší mulčování, má dlouhou dobu kvetení a zůstává dlouho zelená. Jde o vhodnou předplodinu pro řepku, protože neobsahuje brukvovité druhy a navíc se setí řepky v teplejších oblastech posouvá.

Celý článek naleznete v časopisu Farmář č. 11/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down