17.08.2023 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hospodaření na České Sibiři, to je nejen řepka

Zemědělský podnik KLAS a. s., se sídlem v Záhoří na Benešovsku hospodaří na téměř devíti stovkách hektarů zemědělské půdy. Přibližně 750 hektarů zaujímá orná půda a 130 hektarů trvalé travní porosty. Nadmořská výška pozemků se pohybuje kolem 550 metrů.

Řepka v současné sezóně dobře prospívala v pokusech i v provozu
Řepka v současné sezóně dobře prospívala v pokusech i v provozu

Drsnějším podmínkám České Sibiře i lehkým písčitým a kamenitým půdám přizpůsobují výběr plodin i uplatněné technologie. Podnik se v rostlinné výrobě zaměřuje především na pěstování obilnin, řepky a silážní kukuřice.

V živočišné se specializují především na chov skotu pro produkci mléka i masa. Celkově mají přibližně 300 velkých dobytčích jednotek. V současnosti chovají asi devadesát dojnic českého strakatého skotu. Skot odchovávají při uzavřeném obratu stáda.

V podniku dobře pečují o půdu, snaží se zlepšovat půdní kyselost. Každoročně povápní kolem 250 hektarů. Do půdy navracejí organickou hmotu. Díky živočišné výrobě mají dostatek hnoje, kterým každý rok pohnojí asi 120 hektarů.

Letos pěkná řepka

Agronom podniku KLAS Ing. Jiří Brožek, který je zároveň ředitelem společnosti, do firmy nastoupil před deseti lety. Na polním dnu zaměřeném na pěstování řepky uvedl, že v současné sezóně zaseli zhruba 150 hektarů této olejniny. Na jaře vypadaly porosty řepky velmi dobře, a tak nebylo potřeba nic zaorat.

Z dalších plodin mají přibližně 190 hektarů ozimé pšenice, jarní ječmen na devadesáti hektarech a ozimý na padesáti hektarech, žito na třiceti hektarech a oves na šestnácti hektarech.

I když výsledky loňské sklizně ovlivnilo sucho, většina plodin poskytla dobré výnosy. U ozimé pšenice dosáhli 6,2 t/ha a u řepky 3,8 t/ha. Jarní ječmen loni kvůli nedostatku vláhy poskytl jen 3,8 t/ha, zatímco ozimý 7,3 t/ha. U žita se podařilo sklidit 5,6 t/ha a u ovsa se hektarové výnosy pohybovaly kolem pěti tun.

O odrůdových pokusech s řepkou informoval na polním dni Ing. David Bečka, Ph.D.
O odrůdových pokusech s řepkou informoval na polním dni Ing. David Bečka, Ph.D.

Kukuřice a jetelotrávy

Silážní kukuřice dlouhodobě zaujímá asi čtyřicet hektarů, letos 43 ha. Loni se hektarové výnosy silážní hmoty pohybovaly kolem čtyřiceti tun. Jetelotrávy pěstují na 35 ha. Na ploše 22 hektarů založili nektarodárný úhor.

K dalším plodinám se řadí brambory, průmyslové a konzumní, pěstované celkem na pětadvaceti hektarech. Loňské hektarové výnosy konzumních brambor byly kvůli nedostatku vláhy horší, pohybovaly se jen kolem třiceti tun. U průmyslových sklízeli o téměř deset tun na hektar více. V podniku se věnují i pěstování máku, který letos zaseli na ploše 28 hektarů. Loni u něj docílili 0,85 t/ha.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down