Nektarodárné biopásy – příležitost pro zemědělce „krajinotvůrce“

Nektarodárné biopásy jsou u nás už třetím rokem dotovány v rámci agroenvironmentálně klimatických operací. Tyto víceleté porosty bohaté na pyl a nektar jsou vhodným využitím polních okrajů podél lesa, utužených souvratí, ochranných pásem podél vodotečí a dalších ploch, které mohou být pro kvalitní produkci problematické. Ale především – za dotaci 15 971 Kč/ha/rok, která bezpečně kompenzuje ušlý zisk, oživí krajinu pro zvěř, včely a okolní obyvatele.

Podle informací Ing. Anny Šrámkové z České zemědělské univerzity v Praze jsou nektarodárné biopásy 6–24 m široké víceleté porosty na orné půdě, jejichž cílem je obohatit krajinu o zdroje pylu a nektaru pro hmyz, který k životu bezpodmínečně potřebuje.

Základní podmínkou dotačního titulu je vyčlenit na biopásy v podniku minimálně 2 ha orné půdy. Zakládají se zjara certifikovaným osivem, které je nyní dostupné u řady osivářských firem. Směs obsahuje z 60 % jeteloviny, čímž zaručuje zúrodnění půdy na daném místě – zejména její obohacení o dusík a prokypření díky rozrostlé kořenové soustavě. Menší podíl tvoří jednoleté druhy, například pohanka, svazenka nebo hořčice, které nakvétají jako první v roce založení biopásu a zpravidla navazují na kvetení řepky, ovšem v závislosti na termínu setí biopásu. Ing. Šrámková doporučuje důkladnou předseťovou přípravu, zajišťující odplevelení, a setí optimálně do konce dubna, kdy mohou ještě rostliny čerpat z jarní vláhy. Nejzazší termín setí z hlediska podmínek dotace je však až 15. červen.

Žádost o dotaci se podává v rámci jednotné žádosti na Státní zemědělský a intervenční fond do poloviny května.

Více informací se dočtete v článku Ing. Anny Šrámkové z České zemědělské univerzity v Praze v květnovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *