Nejvýznamnější hmyzí škůdci máku a ochrana proti nim

Česká republika v posledních několika letech získala pověst makové velmoci. Vlivem zvyšujícího se zastoupení této plodiny v osevních sledech a s postupnými klimatickými změnami dochází v porostech k významnému zvýšení výskytu škodlivých organismů.

V dnešní době již tak pěstitelé disponují celou řadou velmi účinných fungicidů, herbicidů i insekticidů, které minimalizující ztráty při jeho pěstování. Zvláště při minimalizaci škod způsobených hmyzími škůdci je třeba používat dostatečně účinné insekticidy. Z hmyzích škůdců nejvýznamnější škody způsobují takzvaní makovicoví škůdci, kteří velmi ovlivňují kvalitu sklizeného produktu. Z těchto makovicových škůdců jde především o krytonosce makovicového a bejlomorku makovou. Dalším škůdcem, který v počátečních vývojových fázích máku činí velké škody, je krytonosec kořenový.

Ing. Pavel Kolařík a Ing. Karla Kolaříková, ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko, ve svém příspěvku uvádí, že důležité z hlediska ochrany je při předpokladu významného rozvoje krytonosce vlivem povětrnostních podmínek na počátku roku provádět monitoring dospělců na povrchu půdy. V případě výskytu tří až čtyř brouků na 1 m řádku je nutné provést následně foliární aplikaci. Tím dojde k minimalizaci vzniku další škodlivosti, které způsobují svým žírem již méně významné larvy. Proti dospělcům je v dnešní době zaregistrován přípravek Nurelle D (účinná látka chlorpyrifos, cypermethrin) v dávce 0,6 l/ha, Cyperkill 25 EC (účinná látka cypermethrin 250 g/l) v dávce 0,1 l/ha, Rapid a Nexide (účinná látka gamma-cyhalothrin 60 g/l) v dávce 0,08 l/ha a Dursban Delta (účinná látka chlorpyrifos 200 g/l) v dávce 2,25 l/ha.

Proti bejlomorce makové lze použít registrované neonikotinoidní přípravky Biscaya 240 OD (240 g/l účinné látky thiacloprid) v dávce 0,3 l/ha a Mospilan 20 SP (200 g/l účinné látky acetamiprid) v dávce 150 g/ha, s vedlejší účinností i na krytonosce makovicového. Kombinací těchto registrovaných přípravků s odlišnými skupinami účinných látek hraje významnou roli v antirezistentních strategií v ochraně rostlin.*

Více informací naleznete v Úrodě č. 5 na straně 42.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *