Nejvíce živin by si rostlina měla vzít kořenem

Půdní sonda odhaluje to, co očím obvykle bývá skryto, a to strukturu půdy ve vertikálním pohledu. Na Chrudimsku jsou jedny z nejúrodnějších půd, i tam však dochází k jejich technologickému utužení. Půdní sonda realizovaná společností PRP Technologies Česká republikavrámci polní výstavy Naše pole odkryla dvaceticentimetrové utužení již do deseti centimetrů od povrchu.

Společnost PRP Technologies jde proti proudu a snaží se navracet biologický život zpět do půdy. Řešením, jak odstranit utužení půdy, je pomocný rostlinný přípravek NeOsol navazující na granulát PRP SOL. Směs vápenatých a hořečnatých uhličitanů a mikroelementů doplňuje v upraveném produktu organika z mořských řas, říká Ing. Petr Petrtýl, zástupce firmy PRP Technologies. Startovací dávka se tak oproti původnímu přípravku snižuje o 25 % na 150 kg/ha. Aplikace je jednoduchá, rozmetadly minerálních hnojiv optimálně na strniště nebo po sklizni rostlin zanechávajících organické zbytky.

Podle registračních údajů NeOsol napomáhá zvyšovat půdní úrodnost tím, že příznivě ovlivňuje půdní strukturu a biologickou aktivitu půdy. Porosty po jeho aplikaci rychleji zakořeňují a vzcházejí, mají bohatší kořenový systém a porost je vyrovnanější. „Už v prvním roce po aplikaci je kořen rostlin mohutnější,“ zdůraznil Ing. Petrtýl s tím, že se do půdního profilu dostane o 50 až 200 % více organické hmoty. Organika kořenů má podle něj úplně jinou kvalitu pro následný rozklad a podporu tvorby humusu. Větší kořenový systém znamená také lepší příjem živin, což Ing. Petrtýl zmiňoval zejména ve vztahu k fosforu. Pokusy realizované s fytopatologem Ing. Karlem Říhou dokonce prokázaly snížení tlaku chorob obilnin a řepky o 30 až 70 %, pokračoval zástupce firmy PRP. V současné době velmi nabývá na významu skutečnost, že NeOsol svým příznivým působením na zlepšení půdní struktury, výrazně zvyšuje infiltrační schopnosti půdy.

Aplikace NeOsolu je součástí pěstební technologie s cílem zlepšit půdní stav, a proto se doporučuje každoroční ošetření pozemku dávkou 120 kg/ha.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *