Nejdelší tradice šlechtění

Ohlédnutí za uplynulou sezónou a přiblížení nabídky odrůd pro rok 2015 přinesl seminář pořádaný společností s nejdelší tradicí ve šlechtění na českém území, firmou Selgen, a. s., v Nymburce. Podle oficiálních dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zaujímá firma Selgen čelní pozici na tuzemských množitelských plochách – podíl ozimé pšenice činil v roce 2014 23,6 %, ozimého ječmene 8,9 %, ozimá řepka narostla na 25 %, jarní ječmen zaujímal 18,8 %, jarní pšenice 48,7 %, hrách setý (včetně pelušky) 68,8 %, oves setý 69,2 %, ozimé žito 7,6 %, hořčice bílá 22,3 % a bob polní 56,4 %.

Místo konání v Nymburce nevybrali organizátoři odborné akce náhodně. V tomto městě nalezneme pivovar, kde čerpal inspiraci pro tvorbu známého literárního díla Postřižiny Bohumil Hrabal. Tak jako k Nymburku patří pivovar, tak k pivovaru patří sladovnický ječmen. A právě nová odrůda firmy Selgen s příhodným názvem Francin je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu Českého piva. Jak upozornil obchodní ředitel firmy Selgen Ing. Jan Krouský, Francin je v hledáčku velkých pivovarů a sladoven. Dokonce se mu podařilo uspět v testování v Plzeňském Prazdroji a tato nová odrůda bude zařazena na listinu odrůd vykupovaných a preferovaných v roce 2015.

Francin se podle šlechtitele jarního ječmene firmy Selgen Ing. Martina Kříže vyznačuje vysokými výnosy zejména v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti, zároveň dosahuje vysokého podílu předního zrna. Mimořádná je i jeho odolnost vůči poléhání. K dalším vlastnostem patří vysoká odolnost vůči rzím a lámavosti stébla a dobrá odolnost proti padlí i listovým skvrnitostem. Jak doporučil Ing. Kříž, Francin je optimální odrůdou pro vyšší intenzitu ošetření, doporučuje u něj nižší výsevek, neboť po jednom z rodičů – odrůdě Sebastian – zdědil vyšší intenzitu odnožování.

V ozimé pšenici vyzdvihl dr. Ing. Pavel Horčička, ředitel šlechtění firmy Selgen, a. s., z letošních novinek unikátní trojici s elitní jakostí – Julie, Annie a Tosca. Upozornil také na připravované novinky Rytmus – polopozdní odrůdu s kvalitou na pomezí B a C, a výnosnou odrůdu Carmina (E/A) s velmi dobrou odolností vůči fuzarióze klasu. Odolnost vůči rzi plevové, kterou si nese z rodičovské odrůdy Sakura, ale nové rasy již překonávají, upozornil dr. Horčička.

Bohatý je také sortiment jarní pšenice, která nalézá velké uplatnění především v zahraničí. K novinkám patří odrůdy Alondra (B) a Anabel (A). Další zajímavou novinkou je také zelenosemenný hrách Impuls, jehož předností mimo jiné je, že dosahuje výnosů srovnatelných se žlutosemennými hrachy.

V segmentu cukrové řepy chystá společnost Selgen novinku Mesange, pro bioplynové stanice pak nabídne krmné polocukrovky – červenou Ribambelle a žlutou Cagnotte.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *