06.10.2023 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Návrat pěstování proteinových plodin a možnosti jejich podpory

O významu luskovin, který je všeobecně známý, není pochyb, přesto nejsou luskoviny zcela doceněny. Systémy pěstování polních plodin, kde jsou zastoupeny, mají pozitivní vliv na životní prostředí, produkci kvalitních vysokoproteinových krmiv a potravin. Luskoviny zlepšují úrodnost půdy díky symbiotickému spojení s mikroorganismy, jako jsou například rhizobia, která fixují atmosférický dusík a zpřístupňují ho hostiteli a dalším plodinám procesem známým jako biologická fixace dusíku (BNF).

Situace ve prospěch luskovin

V Evropě je produkce luskovin stále marginální, pokrývají 1–6 % orné půdy. V České republice měly osevní plochy zrnových luskovin v posledních desetiletích klesající tendenci. Hlavním důvodem byla nízká míra rentability pěstování a nízká konkurenceschopnost kvůli importu sójových pokrutin z amerického kontinentu, převážně geneticky modifikovaných.

Evropská komise zavedla v období 2015–2022 do nové SZP EU podporu pěstování proteinových plodin a zrnových luskovin. Dodržování greeningu a podpora pro citlivé komodity, kde jsou zařazeny, vzbudily zájem o pěstování a jejich využití z vlastních zdrojů. Situace se začala vyvíjet ve prospěch luskovin. Od roku 2023 nabývá v platnost nová společná zemědělská politika (2023–2027), kde jsou provedeny změny ve stávajícím systému podpory příjmu. Cílem bude přijmout opatření k zajištění spravedlivějšího rozdělení finanční podpory. Evropská unie vyplácí podporu podle stanovených kritérií, kdy se hledí na obhospodařované hektary. Nebere se v potaz vyprodukované množství. Počítá se s tím, že zemědělec reaguje na požadavky trhu, aby zvýšil svůj zisk.

Osevní plocha luskovin na zrno byla, jak k 30. 5. 2023 zveřejnil ČSÚ, 51 920 ha. Oproti loňskému roku, kdy celková plocha luskovin byla 45 634 ha, došlo k nárůstu o 6285 ha, což činí meziročně téměř 14 %. Hrách zůstává dominantní luskovinou s plochou 46 954 ha, což je o 6327 ha více než v loňském roce. Sója luštinatá se stala po hrachu druhým nejpěstovanějším druhem. Její osevní plocha se v posledních dvou letech rekordně navýšila – v roce 2022 na 28 538 ha a v roce 2023 na 26 505 ha.

Tyto informace uvádí Ing. Radmila Dostálová, z firmy Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2023), kde se můžete dočíst i další podrobné informace.*

Úvodní fotografie: Odrůdový pokus s hrachem setým Foto Radmila Dostálová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down