Naše pole radí, co na vaše pole

Myšlenka prezentovat odrůdy formou polních dnů v úrodné oblasti kolem Chrudimi vznikla již před více než dvaceti lety. Pod názvem Naše pole se do paměti zemědělské veřejnosti výstava zapsala přesně před deseti lety.

Tato celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin a chemické ochrany je v mnohém ojedinělá. Pozastavit se lze již nad množstvím prezentovaných odrůd, kterých bylo letos 305. Pesticidní a výživářské pokusy nalezli návštěvníci na 37 parcelkách, další dvě patřily ukázkám moření osiv látkami na bázi nanotechnologií.

Pro každého do daných podmínek

Společnost SAATEN-UNION CZ, s. r. o., má portfolio odrůd sestavené tak, aby si každý mohl vybrat materiál do svých podmínek.
V sortimentu ozimé pšenice má tato firma nosné dvě odrůdy s potravinářskou jakostí A – Mulan a Potenzial. V roce 2009 zaujímaly tyto odrůdy na množitelských plochách v Německu páté (Mulan) a osmé (Potenzial) místo z celkových 111 množených odrůd ozimé pšenice.
Zatímco Mulan je na českém trhu známá odrůda, která se vyznačuje vysokým výnosem, Potenzial je novinkou v sortimentu. Jak uvedl Zdeněk Kadlec DiS. ze společnosti Saaten-Union, tato středně raná intenzivní odrůda s vysokým výnosem pochází od významného šlechtitele Deutsche Saatveredelung, Lippstadt. Vyzdvihl zejména její kvalitu, kde většina ukazatelů potravinářské jakosti odpovídá kategorii E, pouze obsah N-látek spadá do kategorie A. Pozitivně proto reaguje na kvalitativní přihnojení dusíkem. Podle Zdeňka Kadlece letos můžou nabídnout větší množství osiva odrůdy. V ČR je Potenzial v současné době v registračním řízení.
Zdeněk Kadlec dále představil krmné odrůdy pšenice – Bagou (registrována v roce 2009), Dromos a Biscay. Zatímco Dromos je vhodný do horších podmínek, Biscay je oproti němu intenzivnější, určený spíše do řepařské výrobní oblasti. Novinka loňského roku Bagou doplňuje odrůdy v přísuškových oblastech.
Z portfolia ozimého ječmene připomněl tři základní odrůdy – Amarenu, Laverdu a Wendy (registrována v roce 2009). Každá odrůda má svoji specifikaci a je vhodná do určité oblasti. Amarena se lépe projevuje v chladnějších podmínkách a na těžších jílovitých půdách, Laverda a Wendy naopak snášejí suché, písčité půdy.
Také sortiment tritikale obohatila novinka – středně raný materiál Tulus, který podle Z. Kadlece disponuje výborným zdravotním stavem, vysokým výnosem (i na bonitně špatných pozemcích). Je vhodný i pro extenzivní technologie.
Na parcelkách společnosti Saaten-Union mohli návštěvníci najít i ozimý hrách s názvem James, který byl letos testován na několika lokalitách a podle slov Zdeňka Kadlece ohromil jeho vysokou zimovzdorností.

Německá jednička přichází

Od registrace v roce 2008 se polopozdní ozimá pšenice JB Asano v Německu postupně rozšířila na 5000 ha. V České republice je ve druhém roce registračních zkoušek, na základě Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin ji obchoduje společnost BOR, spol. s r. o.
Podle Ing. Anny Poubové ze společnosti BOR vyniká výbornou pekařskou jakostí A. Jde o klasový typ pšenice, středně odnožující s vysokou kompenzační schopností (vyžaduje nižší výsevek). Snáší ranější výsevy, pozdní Ing. Poubová nedoporučuje.
Jde o výnosově velmi silnou odrůdu, což potvrdila ve státních odrůdových zkouškách, kde byla nejvýnosnější odrůdou pekařské kvality A, sortimentu R za rok 2009. Vyznačuje se ale také vysokou plasticitou, dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností k vyzimování. Jak dodala A. Poubová, zájem ze strany pěstitelů je velký, poptávka pravděpodobně převýší nabídku. Doplnila, že odrůda nemá žádná významná úskalí, vyžaduje však intenzivní zacházení.

Nejen ve společnosti sportovců

V poslední době si pěstitelé jméno Federer (E) spojují spíše než s tenisovým hráčem s českou elitní ozimou pšenicí společnosti RAGT Czech. V jejím původu najdeme podle Ing. Kamila Štípka, Ph.D., ze společnosti VP AGRO, která zastupuje odrůdy RAGT v ČR, odrůdy Hana a Alana, které vnesly do Federera stabilní potravinářskou jakost a plasticitu. Následným křížením s odrůdou Drifter získala vysoký výnosový potenciál. Osivo odrůdy, které se podle slov Ing. Štípka prodává samo, by mělo být letos na podzim k dispozici všem, jež o něj budou mít zájem.
Letošní novinkou zajímavou pro zemědělce je také RW Nadal (B v důsledku nízkého čísla poklesu). Jde o výkonnou odrůdu s velmi dobrým zdravotním stavem zejména listů a stabilní potravinářskou kvalitou, především vysokým obsahem N-látek.
Výjimečná odrůda z hlediska ranosti a zároveň výnosu je novinka Bodyček s potravinářskou kvalitou A. Podle Ing. Štípka jde o nejranější odrůdu v sortimentu pšenice v ČR, což z ní dělá výbornou předplodinu před ozimou řepku a napomáhá lepšímu rozložení žní. V testech Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyně patří Bodyček spolu s Bakfisem, Federerem a Baletkou mezi nejlepší odrůdy v odolnosti vůči klasovým fuzáriím, dodal Ing. Štípek.
Vedle klasických odrůd ozimé pšenice stoupá zájem také o osinaté materiály. Z informací vyplynulo, že plochy osévané osinatou pšenicí vzrostly v ČR z 1 % v roce 2007 na současných 4,5 %. Společnost na tento trend reaguje nabídkou rané, krátké, osinaté, odrůdy Premio. Předností této odrůdy je především výnosový potenciál podpořen velmi dobrým zdravotním stavem a špičkovou odolností vůči poléhání.
Na zemědělské výstavě si pěstitelé mohli prohlédnout také odrůdy, které přijdou na trh v následujících letech. Těšit se mohou například na některé perspektivní materiály v SOZ, které pocházejí z branišovické kuchyně a vycházejí z osvědčených německých rodičů. Jde o výkonné odrůdy Elan a Taxis. Z odrůd, které si vyhlédla společnost VP AGRO přímo v Německu, byla představena odrůda Inspiration, jež ve své zemi původu výnosově překonává všechny testované odrůdy. Svým charakterem je vhodná pro intenzivní způsob pěstování. Dalším z připravovaných německých materiálů je středně raná odrůda Look s vysokým výnosem na kratším stéble, s vysokou HTZ a objemovou hmotností. Jedná se o odrůdu s vysokou kompenzační schopností.

Za pšenicí i mákem

Zástupci společnosti OSEVA PRO, s. r. o., poukázali na odrůdy ozimé pšenice Aladin a Chevalier. Ozimá pšenice Chevalier (A), která pochází ze šlechtění společnosti Deutsche Saatveredelung AG, se vyznačuje velmi dobrým výnosem zrna a dobrým zdravotním stavem. Novinka letošního roku Aladin vedle stabilní pekařské jakosti A a velmi dobrého zdravotního stavu zaujme také plasticitou. Podle obchodního zástupce Jiřího Bohatého dosahuje vysokého výnosu zrna i na plochách s nižšími vstupy.
Z nabídky osiv ostatních plodin upozornil Ing. Josef Kameník, CSc., na odrůdu jarního modrosemenného máku Orfeus (vyšlechtěná na pracovišti společnosti OSEVA PRO, s. r. o.), která byla loni povolena na Slovensku. V České republice dosahuje nejlepších výsledků v řepařské výrobní oblasti. Zmínil také bělosemenné odrůdy Racek, Orel, Sokol a okrový mák Redy. Jak doplnil, o bílý mák je zájem za hranicemi, a proto se předpokládá rozšíření jeho ploch.

Zájem o Suzan

Z širokého sortimentu prezentovaných odrůd brambor společnosti Vesa Velhartice, a. s., vyzdvihl obchodní zástupce Rudolf Kučera odrůdu Monika. Ta vznikla křížením Krasy a Veloxu. Po Veloxu zdědila ranost a po Krase chuť, informoval R. Kučera. Jde o odrůdu určenou pro velmi rané sklizně v ranobramborářské oblasti, kde dosahuje velmi vysokých výnosů, kvalitních, vzhledných, oválných hlíz ledvinkovitého tvaru s mělkými očky, žlutou dužninou i slupkou.
Ve stánku se návštěvníci ptali také na zajímavou odrůdu Suzan. Podobně jako Monika je určena pro velmi rané sklizně v ranobramborářské oblasti, kde dosahuje vysokých výnosů. Hlízy jsou kvalitní, oválné s mělkými očky a žlutou dužninou i slupkou. Jak zdůraznil obchodní zástupce, Suzan vykazovala rychlý nárůst i v porostech, kde zkušební pěstitelé nenakličovali hlízy a sázeli je napřímo. Suzan nasazuje průměrně osm až deset hlíz, které jsou však větší a vyrovnané. Vyniká výbornou stolní hodnotou s varným typem A–A/B, vhodná je k mytí i balení. Je rezistentní vůči háďátku bramborovému RO1 a rakovině brambor D1, střední odolnost má vůči virovým chorobám. Na běžné plochy ba se měla dostat během dvou až tří let, odhadl Kučera.

Klíčové informace:

 Na zemědělské výstavě Naše pole mohli návštěvníci naleznout celkem 344 parcelek.
 Z nich 305 patřilo odrůdám zemědělských plodin, 39 pesticidním pokusům a výživě rostlin.
 Výstava Naše pole se do paměti zemědělské veřejnosti zapsala přesně před deseti lety.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *