Nabízejí nové trávy a jeteloviny

Jedním z exponátů přihlášených do soutěže Grand Prix Techagro byla travní odrůda Hipast. Jedná se o křížence kostřavy rákosovité a jílku mnohokvětého, typ kostřavy rákosovité. Jak uvedl Ing. Ivan Houdek, zástupce vystavující firmy DLF Seeds, s. r. o., odrůda byla šlechtěna především pro pastevní porosty. Sortiment představili na veletrhu Techagro.

Společnost k odrůdě Hipast uvádí, že při šlechtění nebyl kladen největší důraz na výnos píce, nýbrž na pokryvnost půdy, hustotu trsu, jemnost listu, dobrý zdravotní stav a kvalitu píce. V porovnání s odrůdami Hykor a Felina má Hipast celkový výnos suché hmoty nižší, s výrazně vyšší hustotou porostu a odolností vůči sešlapávání. Ve směsi jako dominantní druh zajistí vysokou suchovzdornost pastevního porostu.
Ing. Houdek doplnil, že společnost DLF Seeds stále uvádí na trh nové odrůdy. V sortimentu mají travní odrůdy i pro polní pícninářství, jedná se o křížence mezi kostřavami a jílky. Konkrétně se jedná o Hyperon, který se začíná množit a je registrován. Další je Helus, která je náhradou dřívější odrůdy Bečva.
Společnost má v sortimentu také řadu tetraploidních jetelů. Jako poslední byl registrovaný raný Hammon, v nabídce jim přibývají ale také diploidní odrůdy. Jedná se například o odrůdy Callisto, Elara či Ganymed; nesou jména Jupiterových měsíců. „Jsou dobré jak z hlediska semenářského, tak pícninářského,“ shrnul Ing. Houdek. Společnost DLF Seeds má v tuzemsku registrovaných zhruba dvacet odrůd jetele lučního, některé se ale množí jen pro zahraniční odběratele. V dubnu letošního roku získala registraci travní odrůda Sinope. Podle popisu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se jedná o diploidní, středně ranou odrůdu, která je středně odolná proti poléhání.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *