Nabízejí komplexní řešení

Firma AG Novachem, s. r. o. je připravena na komplexní herbicidní ochranu kukuřice, a to přípravky Successor Tx a Osorno, které skýtají plnohodnotné ošetření. V obilninách zdůraznili zástupci firmy herbicid Seracen Max, fungicid Fujara a novinku Timpani pro ošetření klasových chorob. Do segmentu ovocnářství vstupují nové produkty – fungicid Novadifen a regulátor růstu Fixor určený k chemické probírce.

„Jsme připraveni na komplexní herbicidní ošetření v kukuřici,“ zdůraznil Jiří Andr, zástupce firmy AG Novachem, na výstavě Naše pole v Nabočanech. Přípravek Successor Tx (pethoxamid 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l) je mezi pěstiteli kukuřice již známým produktem. Určen je proti plevelům jednoděložným jednoletým a dvouděložným jednoletým pro preemergentní a postemergentní ošetření v dávce 4 l/ha. Novinkou v této oblasti je Osorno (mesotrione 100 g/l) s registrací pro postemergentní použití proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům v dávce 1,5 l/ha. Zatímco Successor Tx je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod, Osorna se toto omezení netýká.

Také do obilnin firma AG Novachem nabízí celou škálu zajímavých produktů. Kombinace účinných látek florasulam a tribenuron-methyl tvoří loňskou novinku Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tribenuron-methyl 600 g/kg), který podle zástupce firmy AG Novachem v dávce 25 g/ha zajišťuje komplexní herbicidní ochranu obilnin. Ve fungicidech vedle přípravku Fujara, jehož účinná látka prochloraz slouží k likvidaci chorob pat stébel, zdůraznil novinku Timpani (chlorothalonil 250 g/l, tebuconazole 90 g/l). „Účinné látky s rozdílným mechanismem působení se vzájemně doplňují a podporují v účinku na listové choroby. Tím je dosaženo vysoké fungicidní účinnosti na listové choroby pšenice a ječmene – braničnatky, rzi a rynchosporiovou skvrnitost,“ vysvětlil J. Andr s tím, že chlorothalonil slouží jako přerušovač rezistence ve vztahu k braničnatce. Tento nový produkt směřují k poslednímu fungicidnímu ošetření po vymetání. Timpani je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody. J. Andr zmínil také produkty pro regulaci růstu obilnin – Limitar (trinexapac-ethyl 250 g/l) a novinku Flordimex T Extra (ethephon 480 g/l).

Též ovocnářský segment zaznamenal vývoj v podobě fungicidní novinky Novadifen (difenoconazole 250 g/l) registrované v dávce 0,2 l/ha k ochraně jabloní proti strupovitosti a regulátoru růstu Fixor (kyselina 1-naftyloctová 100 g/l), který je určený k redukci nadměrné násady plodů u jabloní.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *