Na trh uvádějí dvě nové odrůdy hrachu

Na semináři Odrůdy ječmene, ze kterých vám chutná pivo ve Větrném Jeníkově se nemluvilo jen o ječmeni. Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., představila také dvě čerstvé novinky v sortimentu hrachu.

Hovořila o nich Ing. Jana Černá, obchodní a výrobní manažerka Čech společnosti Limagrain CEC. Pro rok 2018 je připraven žlutosemenný hrách LG Aspen. Ing. Černá konstatovala, že je to nejvýnosnější odrůda v registračních zkouškách (2015–2017). Podle údajů z katalogu má vysokou odolnost vůči poléhání, barevnou vyrovnanost semen, odolnost vůči antraknóze a je odolná vůči padlí hrachovému. Ing. Černá dodala, že má vysoký obsah škrobu i výnos dusíkatých látek na hektar. Je registrována také v zahraničí, což je významné pro producenty osiva.
Druhou novinkou je zelenosemenná odrůda Kingfisher. V registračních zkouškách v letech 2015-2015 dosáhla podle Ing. Černé nejvyššího výnosu ze zelenosemených odrůd. Má vysokou odolnost vůči poléhání, velmi dobrou až vysokou odolnost vůči chorobám hrachu a vysokou barevnou vyrovnanost semen. Jedná se o odrůdu s nejnižší aktivitou inhibitoru trypsinu v sortimentu hrachu. U této odrůdy probíhá registrace i v dalších zemích.
Ing. Stanislav Hudec, vedoucí marketingu společnosti Limagrain CEC, kromě odrůd jarního ječmene Ovation a Overture seznámil posluchače s další novinkou – LG Monus. Konstatoval, že je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením České pivo. Má vysoký podíl předního zrna a nadprůměrný obsah extraktu při optimálním obsahu dusíkatých látek. Mezi další nové odrůdy patří Tango, dosáhla ve státních odrůdových zkouškách hodnoty ukazatele sladovnické kvality 8,8 bodu. Vysoký výnos předního zrna poskytuje v ošetřené variantě pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské zemědělské výrobní oblasti.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *