Na řadě jsou šešuloví škůdci

Aktuální servis z ochrany rostlin Pod názvem „Aktuální servis z ochrany rostlin“ budou v průběhu sezóny zařazovány v tomto titulu aktuální informace z oblasti výskytu chorob a škůdců polních plodin. Údaje o stavu na polích pochází od skupiny praktiků z vybraných oblastí republiky.

Ve většině podniků skončila ochrana ozimé řepky proti blýskáčkovi, připravuje se ochrana proti šešulovým škůdcům. Skončily také postřiky morforegulátory do obilovin a řepky, probíhá ochrana proti houbovým chorobám, především padlí a braničnatkám.
Sója již na Vyškovsku klíčí
Nejteplejší oblast České republiky zastupuje akciová společnost Rostěnice (1). Podnik hospodaří minimalizačními technologiemi v řepařsko-kukuřičné oblasti v nadmořské výšce 250 – 350 m. n. m. na hlinitých a jílovitých půdách. Zaměřil se na obiloviny, cukrovku, kukuřici a z netradičních plodin na sóju. Jak uvedl Ing. Vítězslav Navrátil, předseda představenstva společnosti, momentálně dokončují ošetření proti ovsu hluchému u pšenic, které mají již druhé kolénko, spolu s ochranou proti houbovým chorobám. Během 14 dnů plánují fungicidní ochranu jarních ječmenů. Ošetřuje se také mák proti krytonosci kořenovému a cukrovka podruhé proti plevelům. „Porosty ozimů i jařin zatím vypadají dobře, sója vzchází,“ uvedl ing. Navrátil. Problémy s hraboši, časté v této oblasti, v letošním roce nečekají, ošetřovali jen okrajové plochy.
Na Vysočině sázejí na pokusy
Nejchladnější oblast reprezentuje Havlíčkova Borová zemědělská, a. s. (2) Její pozemky se nacházejí v bramborářském výrobním typu 600 m. n. m. se srážkami 740 mm na hlinitopísčité hnědozemi. Podnik je mezi agronomy znám svými pokusy s odrůdami brambor, letos by jich měly být dvě stovky. Na tuto plodinu se také zaměřil ve svém hospodaření, z celkem 200 ha mají 120 ha sadby. Skladba plodin je obvyklá, poslední dva roky se také dařila potravinářská pšenice. Mimo to má podnik 40 ha lnu. Posun vegetace je zde zřetelný, řepka je teprve před květem, v podniku zvažují postřik proti blýskáčkům, který ale možná nebude nutný. Ozimé obiloviny zatím odnožují, byly ošetřeny herbicidem, následovat budou jařiny. „Máme za sebou polovinu sázení brambor, vzhledem k technologii odkamenění, kterou používáme, budeme všechny plochy ošetřovat herbicidem a graminicidem proti pýru,“ uvedl Jiří Zvolánek, předseda představenstva společnosti s tím, že očekávají vetší výskyt mandelinky kvůli loňskému přemnožení.
Do máku proti krytonosci
Agrosem, Semenářské družstvo Stěžery (3) hospodaří v řepařské oblasti v nadmořské výšce kolem 200 m. n. m. na hlinitých půdách. Zaměřuje se na obilniny pro krmný fond, potravinářskou pšenici, oves, sladovnický ječmen, cukrovku a další. Mimo to mají 150 ha máku a pěstují obilniny a hořčici na osivo. Jak uvedl ředitel firmy Ing. Vladislav Březina, momentálně se rozhodují o ochraně proti krytonosci šešulovému, mák ošetřují proti krytonosci kořenovému a chystají herbicidní ošetření této plodiny. „Minulý týden jsme ošetřovali obilniny proti poléhání, nyní budou na řadě houbové choroby. Hodně se u nás vyskytovali kohoutci, pravděpodobně proti nim budeme také ošetřovat.
Sucho na Plzeňsku pokračuje
Kralovická zemědělská, a. s., (4) hospodaří v nadmořské výšce 450 m. n. m. převážně na hnědých půdách s průměrnými srážkami 470 mm. Podobně jako v loni na podzim oblast trpí nedostatkem srážek, proto zatím neuvažují o fungicidní ochraně ani řepky, ani ozimých obilnin, u kterých dokončili ochranu proti plevelům. Tlak houbových chorob je malý, uvidíme, jaký bude vývoj v dalších dnech,“ uvedl agronom ing. Jaroslav Bulín. Podnik má obvyklé zastoupení plodin, pěstuje také brambory, které jsou již v zemi, a letos také ředkev olejnou na semeno.
Podle informací Státní rostlinolékařské správy z konce dubna se na jižní a severní Moravě a ve Slezsku objevila o ozimých pšenic a ječmenů virová zakrslost pšenice. První výskyt kohoutků byl zjištěn na jarním ječmeni ve středních Čechách. Silný výskyt hraboše se objevil ve vojtěšce v obvodu Trutnov a v jeteli v obvodu České Budějovice, střední na severní Moravě a ve Slezsku. První výskyt dospělců mandelinky bramborové byl pozorován na jižní Moravě.
Pokud se chcete na našem informačním servisu také podílet, nebo se u vás objevil závažný škůdce, choroba nebo plevel, ozvěte se na číslo 724 311 085 nebo na email david.bouma@agroweb.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *