Na Plzeňsku se ječmenu letos daří

Loni v říjnu nařídila komise Evropského společenství zapsat do rejstříku chráněné zeměpisné označení České pivo, o které Česká republika požádala v lednu 2008. Na jeho kvalitě se vedle dalších surovin podílí také sladovnický ječmen, kterému byl věnován Sladařský polní den v Kozojedech na Plzeňsku. Ječmen je v této oblasti na rozdíl od jiných částí České republiky velmi pěkný. Pěstitelé, kteří se na tuto akci dostavili v hojném počtu, měli možnost shlédnout v polních pokusech většinu odrůd doporučených Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu Českého piva.

Na pozemcích ZS Kozojedy, a. s., pod taktovkou čtyř významných firem (Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., Selgen, a. s., Plzeňský Prazdroj, a. s., a BASF spol. s r. o.) se v polovině června uskutečnil Sladařský polní den.
Ředitel ZS Kozojedy Ing. Jaroslav Fencl na úvod posluchačům představil společnost. „V současné době hospodaříme na 1450 ha zemědělské půdy, na které pěstujeme ozimou pšenici, ozimý a jarní ječmen, ozimou řepku, luskoviny a pícniny,“ vypočítal. Hovořil dále o kritickém stavu v oblasti živočišné výroby, kde se orientují na produkci mléka. „Na každém litru mléka proděláváme v současnosti tři koruny,“ dodal.

Prší, tak nejprve přednášky
Přestože organizátoři plánovali v první polovině polního dne prohlídku odrůd sladovnického ječmene na poli, prudký déšť zahnal účastníky akce zpět do přednáškového sálu.
O požadavcích na nákup ječmene hovořil manažer sladovny Plzeňského Prazdroje Ing. Miroslav Sekora. „Obsah bílkovin vyžadujeme na úrovni od 10 do 12,5 procent,“ uvedl. V případě, že je jejich podíl nízký, ovlivní to negativně pěnivost piva. Dalším důležitým požadavkem je odrůdová čistota, která by měla být minimálně 91,6 %. S tou však problém nebývá. Jak uvedl Ing. Sekora, ze sklizně v roce 2008 odmítli pouze jednu dodávku. Celkově nakoupili 103 tisíc tun ječmene a pouze jedno procento z důvodu nevyhovujících vlastností (například obsah bílkovin, klíčivost, přepad zrna nad sítem 2,5 mm a další) vrátili.
Miroslav Sekora hovořil také o problémech s -glukany (přírodní polysacharidy) ve sladině při filtraci. „Snažíme se preferovat odrůdy s jejich nižším obsahem, v opačném případě se nám zanáší membrány při filtraci,“ upozornil. Posluchače dále seznámil s odrůdovou skladbou ječmene, který Plzeňský Prazdroj vykoupí pro pivovar v Plzni ze sklizně v roce 2009: Malz (37 %), Bojos (29 %), Blaník a Radegast (10 %), Diplom (7 %), Aksamit (5 %) a Xanadu (2 %).

Registrací projdou nejlepší
Další přednášející Ing. Vratislav Psota, CSc., z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s., (VÚPS) uvedl, že každoročně vstupuje do registračního řízení kolem 30 odrůd jarního ječmene. Úspěšně jej po třech letech dokončí pouze jedna až osm. V České republice hrají tradičně významnou roli sladovnické odrůdy jarního ječmene. „Letos na jaře bylo zaregistrováno osm odrůd jarního ječmene,“ upřesnil Ing. Psota. Sladovnickou kvalitu má šest z nich: Advent, Henley, Henrike, Signora, Streif a Vista. Zajímavostí je, že vysokou sladovnickou kvalitou disponuje také německá ozimá odrůda dvouřadého ječmene Wintmalt.
Vratislav Psota uvedl, že pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením České pivo doporučuje VÚPS odrůdy Advent, Aksamit, Blaník, Bojos, Calgary, Malz, Radegast a Tolar. Nejméně 80 % celkového množství dodaného sladového šrotu musí tvořit slad vyrobený ze schválených odrůd, čímž je zaručen chuťový profil Českého piva. Ve zbývajících 20 % se mohou uplatnit i jiné odrůdy, například Wintmalt.

Na poli
Počasí se alespoň na chvíli umoudřilo. Nastal tedy správný čas na prohlídku polních pokusů, kde agronomové a další účastníci akce mohli napočítat osm odrůd sladovnického ječmene.
O ochraně porostů hovořil Ing. Ivo Kulhánek ze společnosti BASF spol. s r. o. Na plevele v Kozojedech použili Arrat v době čtvrtého až pátého listu plodiny. Některé odrůdy zařazené v pokusu neobsahují gen Mlo, a proto bylo nutné již na počátku května ošetřit porosty prvním fungicidem (Tango Super) společně s regulátorem růstu (Terpal C) a insekticidem (Vaztak 10 SC). Proti klasovým chorobám, zejména fuzariózám, hnědé a Rynchosporiové skvrnitosti byl aplikován druhý fungicid – Caramba.

Novinka v ječmeni
Prohlídku odrůd sladovnického ječmene zahájil Ing. Jan Krouský, obchodní ředitel společnosti Selgen. Pěstitelům představil nejnovější odrůdu Advent vyšlechtěnou v ČR na Šlechtitelské stanici Stupice. Jde o polopozdní výkonnou a plastickou odrůdu. Disponuje vysokým podílem předního zrna a je vhodná do všech výrobních oblastí pěstování jarního ječmene. Díky genu Mlo je plně odolná vůči padlí travnímu. Střední odolnost má vůči rzi ječné a hnědým skvrnitostem, dobrou proti fuzariózám klasu. Pro milovníky zlatavého moku je jistě důležitá informace, že Advent je VÚPS doporučena pro výrobu Českého piva.
Jan Krouský dále hovořil o jarním ječmeni Aksamit, který byl zaregistrován v roce 2007. Jde o polopozdní odrůdu s vysokým výnosem zrna ve všech výrobních oblastech. Vyznačuje se vysokou odolností vůči padlí travnímu a Rynchosporiové skvrnitosti a dobrou výtěžností předního zrna. Poměrně dobře také reaguje na přísušky. Aksamit byl jako odrůda vhodná na výrobu Českého piva testován v pilotních zkouškách Prazdroje a dosažené výsledky jsou příslibem dalšího rozšíření této odrůdy.
Na závěr informoval Ing. Krouský o polopozdní krátkostébelné odrůdě Sebastian. Tato původem dánská odrůda disponuje velmi dobrou odnoživostí a odolností vůči poléhání. Díky své výběrové jakosti zastává výsadní postavení ve sladovnách společnosti Soufflet. V současné době je jednou z nejprodávanějších sladovnických odrůd na našem trhu a významně se uplatňuje také jako exportní komodita.

Pro České pivo
Malz, Bojos a Radegast jsou odrůdy, které byly vyšlechtěny na šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích na Hané. Všechny mají společného jmenovatele, a to doporučení VÚPS pro výrobu Českého piva. Podrobněji o nich hovořil Ing. Petr Svačina, hlavní šlechtitel ječmene v ŠS Plant Select, Hrubčice.
Odrůda Malz je stále jednou z nejpěstovanějších sladovnických odrůd v České republice. „V loňském roce měla devíti procentní podíl na osevu, letos podle prodeje osiv její výměra ještě pravděpodobně vzroste,“ informoval Ing. Svačina.
Dále hovořil o odrůdě Bojos, která je pěstitelsky spolehlivým materiálem s vysokým a stabilním výnosem a odolností vůči padlí travnímu. Je druhou nejpěstovanější odrůdou v ČR s přibližně čtrnácti procentním zastoupením na množitelských plochách.
Novinkou doporučenou pro výrobu Českého piva je odrůda Blaník, upozornil Ing. Svačina. V ČR byla zaregistrována v roce 2007. Spolu s odrůdou Radegast byly úspěšně provozně odzkoušeny v Plzeňském Prazdroji a jsou od letošního roku nakupovanými odrůdami.
Ing. Svačina dále představil odrůdu Kangoo, která byla v ČR zaregistrována v roce 2008. Má výborné hospodářské vlastnosti a disponuje stabilně vysokým výnosem zrna ve všech výrobních oblastech. Přestože neobsahuje gen Mlo, je odolná vůči padlí travnímu. Tato odrůda je úspěšně odzkoušená a preferovaná společnostmi Soufflet a Heineken a v současné době probíhá provozní ověřování pivovarů Plzeňský Prazdroj a Radegast.

Klíčové informace:
● V letošním roce bylo zaregistrováno osm odrůd jarního ječmene, z nichž šest odpovídá sladovnické kvalitě.
● Odrůda Advent je jedinou novinkou mezi sladovnickými ječmeny vyšlechtěnou v ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *