Na formě fosforu záleží

Efektivní výživě rostlin byl věnován cyklus seminářů, které uspořádala Yara Agri Czech Republic, s. r. o.

Dr. Michael Basten z výzkumné stanice společnosti Yara v německém Hanninghofu se během semináře v Komorním Hrádku věnoval více tématům. Hovořil o formách, ve kterých je fosfor obsažen v půdě. Zdůraznil, že je výhodné mít ve fosforečných hnojivech nejen snadno přijatelný vodorozpustný fosfor, ale také fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném. Výhod druhé formy, kterou společnost označuje jako P-extend, je podle Dr. Bastena několik. Uvolňování do půdního roztoku je během vegetační doby delší, nemá tendenci se v půdě fixovat a je méně náchylný k tvorbě sloučenin s hliníkem a železem. Dostupnost této formy fosforu je podporována uvolňováním kořenových exsudátů.
Dr. Basten upozornil na novou aplikaci Yara ProteinPass. Je určena pro mobilní zařízení a slouží k nastavení systému výživy potravinářské pšenice tak, aby dosáhla správného obsahu bílkovin. Zadá se do ní odrůda, půdní druh, cílový výnos, kvalita a data z N-testeru. Na základě dat získá pěstitel od společnosti Yara agronomické doporučení. Pro pšenici je program dostupný od minulého jara, letos ho lze nově použít i pro sladovnický ječmen pro dosažení hodnoty N-látek v rozmezí 9,5–11,5 %.
Společnost Yara od minulého roku v tuzemsku nabízí hnojivo Yara Mila Mais. Je určeno především pro hnojení kukuřice pod patu, tam, kde se uplatňuje organické hnojení digestátem nebo statkovými hnojivy, které zajišťují dodávku draslíku a dalšího dusíku. Celkový obsah dusíku v hnojivu je 19 %, celkový fosfor (P2O5) je 17,4 %, hořčík (MgO; vodorozpustný) 4 %, síra (S, vodorozpustná) 6 %, bór (B) 0,15 % a zinek (Zn) 0,1 %.

Hovořilo se také o dalších tématech, jako vývoj cen hnojiv, pokusech s hnojením atd.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *