29.03.2018 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mulčování travních omlatků po sklizni

Na semináři pořádaném Sdružením pěstitelů travních a jetelových semen informoval Ing. Radek Macháč, Ph.D., z Osevy vývoj a výzkum, s. r. o., ředitel odštěpného závodu Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří, o tom, jak může mulčování travních omlatků po sklizni ovlivnit výživný režim travních porostů.

Ing. Radek Macháč hovořil o výsledcích jednoletého poloprovozního pokusu na pozemcích Ing. Aleše Píchy z Přepych, které získal ve spolupráci s Ing. Jiřím Dostálem, CSc., ze společosti Agroeko Žamberk. „Cílem pokusu bylo stanovit vliv rozmetání omlatků po sklizni semen trav na následnou dynamiku minerálních forem dusíku v půdě, vliv na regeneraci porostu, příjem živin travním porostem a vliv na výživný stav a výnos semen. Zkoušely se čtyři varianty pokusu: odklízení omlatků bez přihnojení dusíkem a s přihnojením a rozmetání omlatků bez přihnojení a s přihnojením dusíkem. Dávka dusíku byla optimalizována pro poměr C : N 14,4 : 1 – 48 kg N/ha, aplikovalo se hnojivo DAM 390 v dávce 123 l/ha,“ přiblížil metodiku pokusu Ing. Macháč. Z výsledků vyplývá, že mulč z travních omlatků částečně imobilizoval minerální dusík v podzimním období, částečně byl minerální dusík přijat rostlinami pro pícninovou seč a část setrvala v půdě na zimu. Ve srovnání s kontrolními variantami mělo přihnojení dusíkem po sklizni semenné seče v roce 2016 vliv na zvýšenou výživu rostlin dusíkem a draslíkem, a to jak v následném porostu pícninové seče v roce 2016, tak v porostu semenné seče v roce 2017. „Po mulčování travních omlatků se zvýšila výživa rostlin fosforem a klesla výživa vápníkem v porostech pícninové a semenné seče, u pícninové seče se po mulčování rovněž zvýšila výživa dusíkem. Vliv hnojení dusíku a mulčování travními omlatky po sklizni semenné seče na výnos semena kostřavy luční v následujícím roce se neprokázal jako statisticky významný, nicméně u mulčovaných variant byl dosažen vyšší výnos semen 958 kg/ha než u variant bez mulče,“ vysvětlil Ing. Macháč.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down