Mrazuvzdornost, přezimování a regenerace ozimých obilnin

Po třech mírných zimách přišla zima 2016/2017 s velmi studeným lednem a ukázala, že s přezimováním ozimů v našich podmínkách to nemusí do budoucna probíhat vždy bez problému. Přitom poslední zima, která prověřila a vyselektovala slabě odolné odrůdy, byla před pěti lety (2011/2012).

Jak uvádí kolektiv odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, loňská zima 2015/2016, u nás charakterizovaná jako mírná, v severních a středních oblastech Polska po vpádu arktického vzduchu vedla k silnému vymrznutí ozimých ječmenů a pšenic (místně až 60 %). Tehdy se průnik studeného vzduchu zastavil před naší severní hranicí a přezimování ozimů v tu dobu u nás málo odolných k mrazu proběhlo bez poškození rostlin.

Na rozdíl od loňské zimy 2015/2016 vstupovaly ozimé obilniny do zimy 2016/2017 před nebo na počátku odnožování a díky chladnému prosinci s vysokou mrazuvzdorností. To umožnilo rostlinám ozimých obilnin překonat studené období v lednu 2017, kdy jen ojediněle klesaly teploty půdy pod –6 °C. Dlouhodobé a hluboké promrznutí půd v některých oblastech mohlo zapříčinit poškození kořenů a zvýšení citlivosti rostlin k virózám a následnému suchu. Na většině území ČR byly podmínky pro jarní regeneraci rostlin ozimů příznivé.

Další informace přináší článek RNDr. Ilji Toma Prášila, CSc., a kolektivu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, v příloze Pšenice.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *