Mrazuvzdornost – často podceňovaný znak

Mimořádný průběh zimních měsíců dává pěstitelům mnoho témat k diskusi. Jedna z nejaktuálnějších otázek, která byla položena na odborném semináři společnosti Selgen, a. s., zní: „Potřebujeme v České republice mrazuvzdorné odrůdy ozimých plodin?“ Odpověď zní jednoznačně ano.

 Letošní zima ukázala význam této hodnoty jak u ozimé pšenice, tak ozimé řepky a ozimého ječmene. „Odrůdy, které mají vysokou mrazuvzdornost, zimu překonaly lépe,“ vyzdvihl dr. Ing. Pavel Horčička, ředitel šlechtění. Mrazuvzdornost je znak, který se projevuje jen v extrémních podmínkách. Na šlechtitelských stanicích společnosti Selgen je testován pravidelně. Proto například odrůda Bohemia ukázala letos význam domácího šlechtění pro praxi, přiblížil dr. Horčička. Ukazuje se, že stanovené hranice zimovzdornosti Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským jsou téměř nedostatečné a měly by být zvýšené na úroveň odrůdy Zdar, uvedl dále.
Vedle České republiky utrpěly závažné škody na ozimých plodinách také další z hlediska agrární produkce významné země. Jde především o Polsko, Slovensko, Ukrajinu či Německo, zima ale překvapila i Maďarsko a dokonce Francii. Naopak v Rusku nezpůsobila zásadní škody – z 16,5 milionů hektarů, které běžně osívají ozimými plodinami, nevybočují 6% škody z dlouhodobého průměr.
V poslední době společnost Selgen zažívá úspěšné období týkající se registrace odrůd. Jak uvedl dr. Horčička, nově registrované odrůdy ozimé pšenice Turandot a Diadem s A jakostí jsou velkým příslibem pro zemědělskou praxi. Z dalších novinek zmínil jarní pšenici Astrid (E), která byla oceněna na veletrhu Techagro, a odrůdu ozimé řepky Cortes s výbornými jakostními ukazateli a mrazuvzdorností.
Dále připomněl program šlechtění ovsa. Oves z Krukanic je téměř vlajkovou lodí ohledně šlechtění. V letošním roce byly registrovány odrůdy Kertag, Oliver a Kamil, které navazují na tradici kvalitních odrůd této plodiny.

Více informací přinese týdeník Zemědělec. 
 

am value=“always“ name=“allowScriptAccess“ />

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *