Mráz a kroupy se podepíší na ceně

Opakované mrazy a kroupy sužovaly v letošním roce pěstitele řepky v jihočeském regionu. Také peníze ušetřené na insekticidech bude zřejmě bude nutné investovat do fungicidů, což by se mělo příznivě projevit v konečné ekonomice pěstování. Očekává se totiž pokles produkce řepkových semen a opětovný růst ceny.

Řepku, která byla ve velmi dobrém stavu a začala zakvétat, mrazy poprvé poškodily stejně jako ve zbytku republiky v období 21. až 24. dubna. Dosáhly místy až –11 °C a trvaly dlouho, od 10 hodin večer do rána, uvedl Ing. Petr Markytán na polním kázání Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) v Břilicích u Třeboně. Následky se lišily podle stupně poškození. Pomrzly listy i stonky, které přestaly růst, následně začaly ztlušťovat a jsou duté. V lepším případě zůstaly cévní svazky zachovány, ale stonky nebyly pevné a začaly se kroutit. V horším případě se stonek zlomil a odumřel, protože se svazky přerušily. Nejhorší situace byla podle Ing. Markytána na Sedlčansku, kde se část ploch zaorávala.
Ukázalo se, že mráz lépe přežily listnaté odrůdy, které tvoří kompaktní porost – ledový vzduch do něj pronikal obtížně. Sledování doc. Ing. Petra Baranyka, CSc., ze SPZO v Uhříněvsi ukázala, že mrazu lépe odolávaly porosty s intenzivní agrotechnikou. Poškození stonků bylo v takovém případě menší, u listů se vliv neprojevil.
První kroupy spadly na jihu Čech 9. května, výrazné škody ale podle Ing. Markytána nezpůsobily. O to horší byly další, které přišly 23. května, kdy řepka dokvétala a rychle letící kusy ledu již urážely šešule. V první dekádě května opět nastoupily mrazy, například na Písecku a dalších ranějších oblastech, a způsobily zmrznutí blizen, jejichž následkem se nevyvíjely šešule (vyvinuly se ale květní stopky, které chybí při poškození blýskáčkem). Slabší poškození mrazem se projevilo zhuštěním nasazení šešulí.

Hrozí houby
Stonky řepky rozpraskané následkem mrazu začínají nyní zevnitř černat, podle Ing. Jana Každý, CSc., je to zatím způsobeno nefytopatogenními bakteriemi. Dodal ale, že velké riziko by mohla představovat vzhledem k teplému a vlhkému počasí hlízenka. Při ochraně proti této chorobě doporučil dodržet dávku účinné látky i při dodání smáčedla a aplikovat ji s dostatečným množstvím vody. Vhodné by bylo použít 400 až 500 l, dostatečným kompromisem je i 300 l, postřik je přitom nutné dostat až pod šešule. Nepříznivě by se mohla projevit druhá závažná choroba – Alternaria, a to zvláště u mrazem pokroucených rostlin, jejichž šešule budou dozrávat uvnitř porostu.
Lepší situace je živočišných škůdců. Ti se na jihu Čech v jarním období letošního roku téměř vůbec nevyskytovali, což platilo jak pro stonkové krytonosce, tak pro blýskáčky. V nevýznamném počtu se objevil i krytonosec šešulový, v porostech není příliš vidět ani bejlomorku kapustovou. Pokud by se agronom rozhodl proti tomuto škůdci ošetřovat, měl by zvolit pozdní aplikaci v době odkvétání, která vykazuje lepší výsledky než při plném květu. Škůdce lze poznat snadno, proti ostatnímu podobně vypadajícímu hmyzu má výrazně dlouhé nohy. Ing. Kazda také upozornil, že v novém seznamu přípravků na ochranu rostlin označuje toxicitu pro včely nová značka PR (přijatelné riziko), která je adekvátní dřívějšímu označení „relativně neškodný“. Pozor je ale třeba dávat při aplikaci tankmixů, kdy je nutné stupeň rizika zvýšit o jeden.

Hybridy dají více oleje
V jihočeské oblasti pěstují zemědělci sdružení pod SPZO celkem 47 odrůd řepky, což je nejvíce ze všech regionů. Jak ale poznamenal Ing. Jaromír Šaroun ze SPZO, mají zdrženlivý přístup k hybridním odrůdám, kterých naseli na necelých 20 % ploch, průměr ČR je téměř 24 %. V některých okolních státech je to ale výrazně více, například Dánsko má přes 40 %, Německo 55 %.
Tento typ odrůd má sice zpravidla nižší olejnatost, ale díky větší sklizni semen poskytuje vyšší výnos oleje z hektaru, jak ukázaly poloprovozní odrůdové pokusy SPZO například v roce 2002/2003. V nich se na prvních dvou místech (ze 32) umístil Baldur a Kapitan, na třetím pak liniový Baros. Výnos nad 110 % proti standardu vykázalo dalších dvanáct odrůd, jak uvádí Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2005/2006, které vydává SPZO. Ing. Šaroun upozornil také na to, že by se agronom měl při výběru odrůdy řídit předpokládanou intenzitou pěstování. Na její vyšší úroveň totiž některé odrůdy reagují výrazně větším nárůstem výnosu (např. Laser, Executive, Artus v roce 2003/2004). Jiné vykazují nárůst menší, na druhé straně je v takové míře neomezuje intenzita nízká (Liprima, Ontario, Cando).

Cena by měla růst
Sklizeň řepky byla v minulém roce rekordní, a sice 930 tisíc tun. Jak ale zdůraznil Ing. Martin Volf, ředitel SPZO, podobného výnosu se v posledních několika letech podařilo dosáhnout již dvakrát. Na rozdíl od letošního roku ale neměl negativní vliv na cenu, protože se podstatnou část nadbytku podařilo vyvézt. Letos byla ale nízká cena i v zahraničí, především v Německu. Tam se zpravila vyváželo kolem 300 tisíc tun, letos to bylo jen 150 tisíc tun V České republice se zpracuje 600 tisíc tun, na zásobách je podle Ing. Volfa nyní asi 215 tisíc tun semen, významnou část má na skladech Setuza. Kvůli dlouho nevyjasněným dotacím na bionaftu odpadla další možnost zpracování.
Nastávající situaci vidí ale Ing. Volf spíše pozitivně, i když v dohledné době výrazný růst ceny vzhledem k zásobám neočekává. Němci vybudovali velké zpracovatelské kapacity na výrobu bionafty, které by měly brzy pojmout tři miliony tun řepky, v budoucnu dokonce dvojnásobek.
Pro letošní rok Ing. Volf očekává pokles celoevropské produkce, a to na 13 308 tisíc tun. U největších producentů – v Německu a Francii – by to mělo být dohromady o 1200 tisíc tun méně. V Kanadě se očekává snížení výnosu o 700 tisíc tun, méně řepky bude i v Austrálii. Produkce sóji, která spoluurčuje cenu řepky, má být v USA nižší kvůli suchu a dalším vlivům, navíc asi o 10 % stoupl export do Číny.
Ing. Volf proto soudí, že do sklizně nebude nárůst ceny výrazný, nicméně pokud se potvrdí očekávaná nižší čísla, měl by podstatně zrychlit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *